Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Salı, Temmuz 5, 2022

Kültür – Sanat – Tarih

Dünya

Cadı Avcıları

Modernizm ve Toplum başlıklı son yazımı okuyan dostlarımızın ve sevgili takipçilerimin isteği üzerine konuya kaldığımız yerden devam etme gereği hissettim. Toplumların değişimi ve gelişimi noktasında…
Analiz

Hayır; Tek Önder, Tek Adam Yok!

Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarının Düşündürdükleri… Resmî târihin ilkokuldan başlayarak orta öğretimde okul kitaplarında ve yüksek öğretimde İnkılâp Târihi derslerinde ezberlettiği ve sosyal medyada benzerlerine çok sık…
Analiz

Yörünge Neden Matbu Değil?

Basın dünyasına ilk adımı, 1973 yılında A. Selami Toscuoğlu’nun 15 günde bir yayınladığı Türkçesi dergisinin Tokat temsilciliğiyle atmıştım. Dergi/gazete aboneliği nasıl olur, nasıl dağıtılır, nasıl tahsilat yapılır en uç noktada yaşayarak…