Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Çarşamba, Ağustos 5, 2020

Kapak

Kapak

Türk Amerikan İlişkilerinde Nereden Nereye?

ABD’nin “Monroe Doktrini’ni” takip ettiği, yani sözde kendini Amerikan kıtasına hapsettiği bu yıllar, Amerikan misyonerlerinin Osmanlı coğrafyasında çalışmalarının başladığı yıllardır. Amerika’yı tanımadan bugünkü sorunları anlamamız…
Kapak

Şerif Bey…

Şerif Bey’in ardından yazılanlara bakacak olursak; her zaman olduğu üzere “bize özgü” tuhaf bir dengesizlik ve aşırılık durumundan bahsedebiliriz. O’na Türk Sosyal Biliminin en azim…