Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Perşembe, Ocak 13, 2022

Tekfir

Yaşam

Tekfirin Ahlaki Boyutu

Tekfirin ahlâkî boyutu/ لا تقل أنا الحقّ قل أنا حقّ Kanaatimizce bu boyut oldukça önemlidir. Bir din, medeniyet ve ideolojide “ahlak” yoksa onun bir kıymeti…
Eleştiri

Tekfir Kültürü

Yüce Allah “Bunun sebebi şudur: Bir toplum kendilerinde bulunan (iyi davranışlar)ı değiştirmedikçe, Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez ve şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir”…
İslam Alemi

Tekfir veya Deaşçılık

İlmî, ahlâkî, politik, kültürel ve sosyolojik açılardan İslam âlemini  zayıf düşüren, müzakere, düşünce ve uzlaşı geleneğini ortadan kaldıran en büyük sorunlardan biri de “tekfir kültürü”…