Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Salı, Ekim 20, 2020

Tarih

Analiz

Derin Uyku

Tarih boyunca bazı milletlerin dünyadaki her türlü siyasal gelişmeler karşısında zaman zaman sessiz kaldıklarına tanık oluruz. Bizler onların Kış uykusuna yatmış olduğunu düşünürüz. Oysa bir…
Haber Analiz

Mezhep Tarih ve Kaynak

Mezhep-din ilişkisi ve bu ilişkinin tarihî süreci, alt-üst kimlik bağlamı, mezheplerde genel çerçeve ve bu bağlamda hak-batıl mezhep söylemi, mezheplerin ortaya çıkışı çerçevesinde doğuş sebepleri,…