Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Perşembe, Aralık 3, 2020

İslam

Analiz

Bir Hatırlatma

Ehli Kitab’ın müşrik olması hasebiyle Hz. Peygamber (s.a.v.) Muaz b. Cebel’i Yemen’e vali atadığında evvela onları Allah’ın birliğine imana davet etmesini emretmiştir.[1] Çünkü Ehli Kitap…
Analiz

Niçin Başaramıyoruz?

Müslümanlar; plânsız, istişaresiz, metotsuz, kadrosuz ve hedefsiz çalışmalar yaptıklarından dolayı hayırlı sonuçlara ulaşamıyorlar. Bu kötü durumlardan kurtulmak için; imanı tecdit, sorunları belirleme, kadrolaşma, hedefleri tayin…
Analiz

Cahiliye Budur

Hz. Peygamber(s.a.v.), cahiliyenin hâkim olduğu bir dünyaya nebi ve resul olarak gönderilmiştir. Cahiliye denilen hayat tarzı sadece Arap Yarımadasında hüküm sürmüyordu. Dünyada etkindi. Adında cehalet…