Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Perşembe, Kasım 25, 2021

Fıkıh

Analiz

Fıkıh Despotizmi mi?

Bir fetvayı neden tartıştık bu kadar, havsalama sığdıramıyorum. Toplu Konut İdaresi TOKİ, farklı bir kampanya başlatmış. “100 Bin Sosyal Konut Projesi”, programında hedeflenen kitle düşük…
Analiz

Daha Fazla Fıkhi İçtihat Zorunluluğu

Müslümanlar daha fazla fıkıh üretmelidirler. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı, kanunlarını, tüzüklerini çok iyi bilmelidirler. Şu anda Anayasa’daki kanunlar birer fıkhi içtihattır, dini yorumdur. İslam’ın yaklaşımlarına…