Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Perşembe, Eylül 29, 2022

Fetva

Analiz

Fetvada Tercihin Müsteftiye Bırakılması

Fetva konusunda zaman zaman karşılaşılan tutumlardan birisini, meseleyle ilgili ictihadların/fetvaların sıralanıp, kararın soru sahibine bırakılması oluşturmaktadır (tahyîru’l-mukallid/tahyîru’l-müsteftî). Bilhassa mahiyeti bakımından biraz netameli bulunan hususlarda (genellikle…