Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Cuma, Ocak 15, 2021

dinler tarihi

Analiz

Post-Dijital Çağ

1. Aydınlanma Çağı’ndan beri devam eden hümanizm devri kapanıyor ve transhümanizm ve posthümanizm dönemi başlıyor.. 2. Biyo-cinsiyetsizlik feminal karakter veya çift cinsiyetlilik artık öne çıkıyor..…