Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Perşembe, Ekim 22, 2020

Bilim Adamı

Analiz

Sesli Düşünce

Neden bilim üretemiyoruz? Sosyal veya müspet bilimler olsun farketmez. Gelin bazı tespitler yapalım: Olaya birey açısından bakalım. Diyelim ki, sorun para olsun. Para yok ki,…
Analiz

Bilimsel Mugayyebat

Tarihte vuku bulmuş her türlü hadiseyi anlamak için bir anahtar: Üzerinde çalıştığınız yüzyılın (dönemin) genel yapısını çözmek ve meydana gelen her şeyi bu çerçeveye sığdırarak…