Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Pazartesi, Kasım 22, 2021

Mustafa Akman

Haber Analiz

Mezhep Tarih ve Kaynak

Mezhep-din ilişkisi ve bu ilişkinin tarihî süreci, alt-üst kimlik bağlamı, mezheplerde genel çerçeve ve bu bağlamda hak-batıl mezhep söylemi, mezheplerin ortaya çıkışı çerçevesinde doğuş sebepleri,…