Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Perşembe, Kasım 26, 2020

Mehmet SÜRMELİ

Analiz

İmanımızı Parçalamayalım!

Hayatın gerek genişlik gerekse uzunluk alanlarında batılılar gibi düşünmeye ve yaşamaya başlayan modern dönem Müslümanları(!) iman alanlarını yüzdelemektedirler. Bu yüzdelemenin oranı hayatlarını vahiy dışı kurallarla…
Analiz

Müslümanlık Bir Bütündür

İnsan, hayatına vahiyle anlam verip Hz. Peygamber’i örnek almadıktan ve İslâm’ı hayatının ayrıntılarına hakim kılmadıktan sonra, otobüse binerken, ayakkabısını giyerken, uyurken veya darda kaldığında besmele…
Analiz

Bir Hatırlatma

Ehli Kitab’ın müşrik olması hasebiyle Hz. Peygamber (s.a.v.) Muaz b. Cebel’i Yemen’e vali atadığında evvela onları Allah’ın birliğine imana davet etmesini emretmiştir.[1] Çünkü Ehli Kitap…
Analiz

Ehl-i Kitap Kimdir?

Ehl-i Kitabı tanımlamak gerekir. İslâmî ilimlerde derinleşemeyen fakat metodoloji de öğrenmeyen bazı kimseler, Ehl-i Kitap kavramını düz bir mantıkla dilimize çevirmektedirler. Buna göre, kitap sahibi…
Analiz

Niçin Başaramıyoruz?

Müslümanlar; plânsız, istişaresiz, metotsuz, kadrosuz ve hedefsiz çalışmalar yaptıklarından dolayı hayırlı sonuçlara ulaşamıyorlar. Bu kötü durumlardan kurtulmak için; imanı tecdit, sorunları belirleme, kadrolaşma, hedefleri tayin…
Analiz

Cahiliye Budur

Hz. Peygamber(s.a.v.), cahiliyenin hâkim olduğu bir dünyaya nebi ve resul olarak gönderilmiştir. Cahiliye denilen hayat tarzı sadece Arap Yarımadasında hüküm sürmüyordu. Dünyada etkindi. Adında cehalet…