Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Pazartesi, Ağustos 10, 2020

Lütfi Bergen

Analiz

Türk Fetih İdeolojisinin Dönüşmesi

Osmanlı’nın İstanbul’un fethi öncesi Türk topluluklarına olan politikası fetih sonrasında değişmiştir. Bu değişim nedeniyle Türkmenler Anadolu’dan İran’a dönmeye başladığı gibi Türkistan’dan Anadolu’ya akan Türk göçleri…
Haber Analiz

Aileyi Feminizmden Korumak

Erken modern dönemde emperyalizm, Afrika’dan Amerika Kıtası’na taşıdığı kölelerle aileleri bölmekte, beyaz efendilerin Afrikalı kadınları iğfal ettiği bir emek sömürüsünü hayata geçirmekteydi. Modern zamanlarda emperyalizm…
Haber Analiz

Türkiye’de Değişen Aile

Kentleşme süreciyle ailenin değişmesi olgusu, birbirini tetikleyen ying-yang dualitesi gibi değerlendirilmelidir. Kentleşme yayılıp toplumun daha büyük kesimlerini içine çektikçe aile de değişmeye mahkûmdur. “Aile” denince…