Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Pazartesi, Temmuz 22, 2024

Halit ÇALIŞ

Analiz

Ezgilerimiz Marşlarımız Vardı

Seksenli doksanlı yıllarda ezgilerimiz, marşlarımız vardı, Müslüman gençlerin dilinden düşürmediği. Mekke özlemi, Kudüs’ün-Mescid-i Aksa’nın esaretten kurtarılması, Ayasofya’nın ibadete açılması, Hindikuş dağlarının özgürlük savaşçıları, Afgan cihadı,…
Analiz

Fetvada Tercihin Müsteftiye Bırakılması

Fetva konusunda zaman zaman karşılaşılan tutumlardan birisini, meseleyle ilgili ictihadların/fetvaların sıralanıp, kararın soru sahibine bırakılması oluşturmaktadır (tahyîru’l-mukallid/tahyîru’l-müsteftî). Bilhassa mahiyeti bakımından biraz netameli bulunan hususlarda (genellikle…