Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Cumartesi, Mart 25, 2023

Neye Odaklanırsan, Yoğunlaşırsan, Kilitlenirsen, Bir Zaman Sonra Bir de Bakmışsın ki Onun Esiri Oluveriyorsun

Sadece İbn Teymiye ve kitaplarıyla haşır neşir olduğunda sonuçta İbn Teymiyeci oluyorsun.

Felsefe ile meşgul olduğunda, felsefi yolu tek hakikat gördüğünde sonuçta akılcı oluyorsun.

Sahabe sahabe deyip her bir ferdini kutsadığında, yücelttiğinde, eleştirilmez kabul ettiğinde ehli sünnet değil ehli sünnetçi oluyorsun.

Kur’an ve sünnetin zahirini önemsemeyip sürekli batınla meşgul olduğunda batıni oluyorsun.

Kur’an ve sünnetin batınına önem vermeyip sürekli zahirini esas alıyorsan zahirci oluyorsun.

Kur’an ve sünnetin maksadına değil lafzına odaklandığında lafızcı oluyorsun. Lafzına değil sürekli maksadına odaklandığında da maksatçı oluyorsun.

Sürekli çağı ve modern durumu dikkate aldığında, “şimdi” konusundaki hassasiyetlerin geliştiğinde ve şimdiye odaklandığında modernist oluyorsun. Geçmişe odaklandığında ise gelenekçi oluyorsun.

Kur’an ve sünneti anlamada sürekli tarihi bağlama odaklandığında, tarihsel bağlamı görme hassasiyeti geliştirdiğinde tarihselci oluyorsun. Tersinden tarihi bağlamı göz ardı ettiğinde de evrenselci oluyorsun.

Mezhep mezhep deyip dini hayatın gerisine attığında mezhepçi oluyorsun.

Kur’an ve sünneti yeterli görüp başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadığında mezhepsiz oluyorsun.

Sadece Kur’an’ı, o da tercümesinden yeterli görüp sürekli onunla meşgul olduğunda mealci oluveriyorsun.

Örnekler artırılabilir. Çözüm ne? Çok okumak, farklı alanlarda okumak, okuduğunu iyi anlamak, geniş düşünebilmek, ufkumuzu sürekli açık tutmak, keyfe göre değil, dinin tabiatına uygun bir yönteme sahip olmak, hiçbir şekilde indirgemeci ve genellemeci olmamak, en önemlisi; sormak, araştırmak, konuşmak, dinlemek ve hoşgörülü olmaktır.

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir