Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Çarşamba, Ağustos 17, 2022

Kur’an-ı Kerim’e Göre Müşriklerin Nitelikleri (Kendimizi Kontrol Edelim)

Biz burada bir Kur’an taraması yaparak müşriklerin bazı vasıflarını ve gerçek kimliklerini tanıtacağız. Amacımız böyle bir hastalığa düşmekten nefsimizi ve insanımızı korumaktır. Onlar gibi olmamak için bilinmesinde fayda gördüğümüz şirke ait nitelikleri ve onlara karşı alınması gereken tavırları şöyle sıralayabiliriz:

1- Müşrikler korkak ve güvensiz kimselerdir.[1]

2- Hakikate duyarsız, inatçı ve kalpleri kilitlidirler.[2]

3- Dünya hayatına çok düşkündürler ve cenneti dünyada aradıkları için çok uzun yaşamak isterler.[3]

4- Mü’minler için asla hayırlı ve güzel bir şey istemezler; hayra karşı hasettirler.[4]

5- İnsanların özellikle de Müslümanların ibadet özgürlüklerini engellemek isterler ve mabetlerini tahrip bile ederler.[5]

6- Allah’a ortak koşarak ve çocuk isnadında bulunarak iftira ederler.[6]

7- Yahudiler ve Hristiyanlar da müşriktirler.[7]

8- Allahtan başka varlıkları; babalarını, atalarını, çocuklarını veya idarecilerini Allah’ı sever gibi severler.[8]

9- En büyük fitne şirktir.[9]

10- Müşrik erkek ve kadınlarla evlenmek dinen yasaktır.[10]

11- Müşrikler sırdaş edinilmemelidirler.[11]

12- Devam eden şirk Allah Teâlâ’nın affı kapsamında değildir.[12]

13- Müşriklerden Müslümanlara ülü’l emr olmaz.[13]

14- Putlara dua ederler ve tapınırlar; putperesttirler.[14]

15- Allah Teâlâ şirki ve müşrikleri lanetlemiştir.[15]

16- Müşriklere cennete girmek haram kılınmıştır.[16]

17- Teslis inancına sahip Hristiyanlar müşrik ve putperesttirler.[17]

18- Eti yenilip yenilmeyecek hayvanlarla ilgili Allah’a rağmen bilgisizce kural koymak şirk geleneğidir.[18]

19- Müşrikler atalarını din dâhil hayatın birçok alanında körü körüne taklit ederler.[19]

20- Hiçbir peygamber ümmetine şirki emretmemiştir.[20]

21- Müşrikler vahye masal muamelesi yaparlar ve onun ruhunu anlamazlar.[21]

22- Ahirette şirklerinden dolayı pişman olup dünyaya iman etmek için tekrar döndürülmeyi talep edeceklerdir.[22]

23- Hayatı materyalist değerlendirirler ve ahireti inkâr ederler.[23]

24- Hakikate karşı ahraz ve doğruyu söylemekte kekemedirler.[24]

25- Allah’ın ayetlerinin aleyhinde konuşulduğu müşrik meclislerine tavır almak veya protesto etmek imanın gereğidir.[25]

26- Dinin emir ve yasaklarını, eğlence konusu ederler.[26]

27- Şirk üzerine öldüklerinde dünyalık hiçbir şeyleri fayda vermeyecek ve kurtuluş umutları da olmayacaktır.[27]

28- İmanla şirk asla bir arada olamazlar; imanda sentez yoktur.[28]

29- Mü’minlere karşı aşırı düşmandırlar. [29]

30- Şirki doğuran en büyük sebep Allah Teâlâ’yı yeterince bilmemek; marifet eksikliğidir.[30]

31- Hiçbir müşrike şefaat edilmeyecek ve hiçbir müşrik de şefaat edemeyecektir.[31]

32- Şirk ilmi temellerden yoksun uydurma bir inanç ve hayat tarzıdır.[32]

33- Şirki veya hidayeti tercih etmek insanın elindedir; Allah kimseyi şirke zorlamaz.[33]

34- Müşriklerin kutsalına küfür ederek onların da Allah’a ve emirlerine küfür etmelerine vesile olunmamalıdır.[34]

35- Müşriklerin en büyük özelliklerinden biri de hakikate karşı inatçı tavırlarıdır.[35]

36- Hakikat kalabalıklarda aranmaz; müşriklerin çoğunluk olmaları hak da olduklarına delalet etmez.[36]

37- Müşrikler her zaman şeytanın vesvesesi altındadırlar.[37]

38- Hayvanları keserken kasıtlı besmele çekmemek şirktir.[38]

39- Risaletin Vehbi değil de kesbi olduğuna; şairlere veya zenginlere verileceğine inanırlar.[39]

40- Yaptıkları salih amellerin (!) Allah katında hiçbir değeri yoktur.[40]

41- Ürünlerinden ve hayvanlarından putlarına pay ayırırlar; yoksullara cimri davranıp putperestlere ise vergi verirler.[41]

42- Müşriklerin çoğu rızık endişesi veya kızları ar vesilesi gördükleri için çocuklarını doğmadan veya doğunca öldürürler.[42]

43- Keyfi ve cahilce helal haram tayin ederler.[43]

44- Cebir düşüncesi şirktir ve Allah’a iftiradır.[44]

45- Allah Teâlâ şirki haram kılmıştır.[45]

46- Şirk kendisini değişik adlarla ve hayat tarzlarıyla gösterebilir.[46]

47- Hz. İbrahim dâhil hiçbir peygamberin şirke yakınlıkları yoktur; peygamberler şirkten beridirler.[47]

48- Allah’ın ayetlerini yalanlarlar ve içeriklerine iman etmezler.[48]

49- Müşrikler asla cennete giremeyecekler ve dünyadaki yaptıkları iyi şeylerin karşılığı küfürleri nedeniyle kendilerine sevap olarak dönmeyecektir.[49]

50- Kur’an dinlemek ve hidayetle tanışmak isteyen müşriklere gerekli kolaylıklar sağlanır.[50]

51- Ayet dinlemekten hoşlanmazlar; nefret ederler.[51]

52- Müşrik yakınlar ve akrabalar asla veli edinilmemelidirler.[52]

53- Din ve siyaset büyüklerini tanrılaştırırlar.[53]

54- Velev ki insanın en yakınları da olsa müşrik olarak ölenlere bağışlanmaları için dua edilmez, rahmet dilenmez ve cenazeleri üzerine namaz kılınmaz.[54]

55- Tapındıkları putların ahirette kendilerine şefaatçi/yardımcı olacaklarına inanırlar.[55]

56- Aşırı korku ve tehlike anlarında Allah’ı hatırlarlar ve O’na dua ederler.[56]

57- Kur’an-ı Kerim’in uydurma; beşer sözü olduğunu iddia ederler.[57]

58- Allah’a rağmen cahilce ve keyfi şekilde helal-haram tayin ederler. [58]

59- Allah’a çocuk isnat ederler.[59](Yahudiler, “Üzeyir Allah’ın oğludur”; Hıristiyanlar da “İsa Allah’ın oğludur” dediler ve müşrik oldular.)

60- Müşriklerle beraber olunmaz ve onlara inançları nedeniyle sempati bile duyulmaz.[60]

61- Müşrikler ateist değildirler; Allah’a başka varlık ve kurumları eş koşarak inanırlar.[61]

62- Müşriklere karşı her zaman ilkeli ve tavırlı olunmalıdır.[62]

63- Kur’an kıssalarının esprisini anlayamadıklarından ona masal gibi bakarlar ve kıssaların mizansen olduğuna inanırlar.[63]

64- Kız çocuklarının doğmasına çok üzülürler.[64]

65- Ahirette kurtulmanın yolu Allah’a şirk koşmadan Müslümanca ölebilmektir.[65]

66- Akıllı değil ama akılcıdırlar.[66]

67- Örnek olacak insan bir peygambere iman etmek istemezler.[67]

68- Sorunlara çözüm üreten ve hayatlarına müdahale eden bir vahiy yerine, hayata karışmayan bir kitap anlayışına sahiptirler.[68]

69- Çocukların şirke düşmemeleri için din eğitimleri ailede ve erken yaşta verilmelidir.[69]

70- Şirk başta olmak üzere Allah Teâlâ’ya isyan konusunda hiç kimseye itaat edilmez.[70]

71- Meleklere cinsiyet atfederler ve onların dişil varlıklar olduğuna inanırlar.[71]

72- En büyük ilahları hevalarıdır.[72]

73- Dinleri parçacıldır, bütüncül bir imanları yoktur. [73]

74- Atalarını körü körüne taklit ederler. [74]

75- Putlarının aracı varlık olduğunu iddia ederler.[75]

76- Hayatlarını parçalarlar ve her alanını bir putla anlamlandırırlar.[76]Politeisttirler.

77- Günahlara karşı çok cesaretlidirler.[77]

78- Dini emirlere karşı kibirlidirler.[78]

79- Zorbadırlar; ibadet özgürlüğünü engellerler.[79]

80- İftiracıdırlar.[80]

81- Hiçbir müşrike/kâfire ahirette yardım/şefaat edilmeyecektir.[81]

82- Kainattaki mükemmel düzen şirkin imkânsızlığına delalet etmektedir.[82]

83- Müşrikler İslâm’ın iktidar ve hayata hâkim o istemezler veya İslâm’ın iktidar olmasına karşı çıkmak şirk ahlakıdır.[83]

Bütün bu sayılan kötü niteliklerinden dolayı peygamberlerin ilk yasakladıkları şey de şirk olmuştur.[84] Müşriklerle ilişkiler bağlamında ise şu uyarı yapılmıştır: “وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ” “Eğer müşriklere itaat ederseniz siz de mutlaka onlardan olursunuz”[85] “Küfrü imana tercih eden babamız veya kardeşimiz de olsa onları veli edinmememizi”[86]emreden Kur’an, müşriklerin hiçbir türünün mü’minler ve kurumları üzerinde velayetlerinin olmadığını vurgulamıştır.[87] Hz. Peygamber (sav) de, değil velayet, onları adam yerine koymak suretiyle istişare yapmayı bile hoş karşılamamıştır. Bu meyanda şöyle buyurmuştur: “Müşriklerin ateşi ile aydınlanmayınız.(onların görüşlerine başvurarak kendinize yol belirlemeyiniz)[88]Zira müşrikler inançlarındaki taassupları nedeniyle Müslümanlara kesinlikle doğruyu göstermezler. Müslümanların hayırlar elde etmelerini istemezler.

[1]Bak. A’li İmran 3/151

[2] Bak: Bakara 2/7

[3] Bak: Bakara2/96

[4] Bak: Bakara 2/105

[5] Bak: Bakara ‘/114

[6] Bak: Bakara 2/116; Nisa 4/48

[7] Bak: Bakara 2/135; Âl-i İmran 3/67

[8] Bak: Bakara 2/165

[9] Bak: Bakara 2/193

[10] Bak: Bakara 2/221

[11] Bak: Âl-i İmran 3/118

[12] BaK: Nisa 4/48, 116

[13] Bak: Nisa 4/59

[14] Bak: Nisa 4/117

[15] Bak: Nisa 4/118

[16] Bak: Maide 5/72

[17] Bak: Maide 5/73-76

[18] Bak: Maide 5/103

[19] Bak: Maide 5/104; A’raf 7/28

[20] Bak: Maide 5/116

[21] Bak: Enam 6/25

[22] Bak: Enam 6/27

[23] Bak: Enam 6/29

[24] Bak: Enam 6/39

[25] Bak: Enam 6/68

[26] Bak: Enam 6/70; A’raf 7/51

[27] Bak: Enam 6/70

[28] Bak: Enam 6/82

[29]Bak. Maide 5/82

[30] Bak: Enam 6/91

[31] Bak. Enam 6/94

[32] Bak: Enam 6/100

[33][33] Bak: Enam 6/107; Nahl 16/35

[34] Bak: Enam 6/108

[35] Bak: Enam 6/111

[36] Bak: Enam 6/116

[37] Bak: Enam 6/121

[38] Bak: Enam 6/121

[39] Bak: Enam 6/124

[40]Bak. İbrahim 14/18; Tevbe 9/19

[41] Bak: Enam 6/136

[42] Bak: Enam 6/137, 140

[43] Bak: Enam 6/138

[44] Bak: Enam 6/148

[45] Bak: Enam 6/151

[46] Bak: Enam 6/153

[47] Bak: enam 6/161

[48] Bak: A’raf 7/37

[49] Bak: A’raf 7/40

[50] Bak: Tevbe 9/6

[51]Bak. Hac 22/72; Fussilet 41/26

[52] Bak: Tevbe 9/23

[53]Bak. Tevbe 9/31

[54] Bak: Tevbe 9/113

[55] Bak:Yunus 10/18

[56] Bak: Yunus 10/22; Ankebut 29/65, Rum 30/33, Lokman 31/32

[57] Bak: Yunus 10/38; Hud 11/13, 35

[58]Bak. Nahl 16/116

[59]Bak. Tevbe 9/30; Yunus 10/68

[60] Bak: Hud 11/113

[61] Bak: Yusuf 12/106

[62] Bak: Hicr 15/94

[63] Bak: Nahl 16/24; Furkan 25/5

[64] Bak: Nahl 16/58

[65] Bak: Kehf 18/110

[66]Bak. Mü’minun 23/82

[67] Bak: Furkan 25/20

[68] Bak: Furkan 25/32

[69] Bak: Lokman 34/13

[70] Bak: Lokman 34/15

[71] Bak: Saffat 37/150

[72]Bak. Casiye 45/23, Furkan 25/43

[73]Bak. Rum 30/32

[74]Bak. Zuhruf 43/22, Lokman 31/21

[75]Bak. Zümer 39/3

[76]Bak. Zümer 39/29

[77]Bak. Ankebut 29/12

[78] Bak: Fatır 35/43

[79] Bak: Nahl 16/106; Alak 96/9-10

[80] Bak: Furkan 25/4

[81] Bak: Zuhruf 43/86

[82] Bak: Ahkaf 46/5

[83] Bak: Saf 61/9

[84] Bak En’am 6 / 15, A’raf 7 / 33.

[85] En’am 6 / 121.

[86] Tevbe 9 / 23.

[87] Bak: Tevbe 9 / 28.

[88] İbni Hanbel, Müsned, III / 99.

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir