Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Cumartesi, Ocak 28, 2023

5 Maaş Alan Devlet Memuru Var Mı?

Küresel ekonomik dalganın ülkemizi de çok sert bir şekilde etkilediği dönemde, pahalılık ve geçim sıkıntısı ülkenin en önemli sorunu haline geldi.

Bu durum inkâr edilmez yaşanan bir gerçektir!

Hükümet, pahalılıkla mücadele için vergi muafiyetinden, desteklere, indirimlerden gelirlerin artırılmasına kadar çeşitli tedbirler almaya çalışıyor.

Bu da inkâr edilemeyecek bir gerçektir!

Ancak sorun kısa sürede çözülecek kadar küçük olmadığı için özellikle pahalılık vatandaşın cebini cüzdanını yakıyor.

Sıkıntı var!

İşte bunu fırsat bilen muhalefet ‘vatandaş sıkıntı çekerken kimi bürokratların 5 maaş hatta 10 maaş aldığını’ iddia ederek vatandaşı hükümete karşı kışkırtıyor.

Tahrik olmamak elde değildir. Böyle bir uygulamayı hiç kimse onaylamaz.

İşin garip yanı yeterli açıklama yapılmayınca, sıkı AK Partililer de haklı olarak bu algının etkisinde kalıyor ve birilerinin 5-10 maaş almasından yakınıyorlar.

Algı böyle bir şey.

Oysa gerçek bambaşka.

Çünkü, hukuken bir devlet memuru birden fazla maaş alamaz.

Alması mümkün değildir.

Bir memurun birden fazla maaş aldığını söyleyenler yalan söylüyorlar!

Bu hususta mevzuat çok nettir. Bir memur sadece bir maaş alabilir; bir de eğer bir yerde üyeliği varsa, kaç yönetim kurulunda üye olursa olsun sadece birinden huzur ücreti alabilir.

631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12’nci maddesi aynen şöyledir:

“Madde 12 – Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden, kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilir.”

Yani bir bürokrat bir kendi maaşını alabilir, bir de huzur payı. İsterse 10 şirkette yönetim kurulu üyesi olsun sadece birinden huzur hakkı/ücreti alabilir.

Bunu muhalefet liderleri bilmiyorlar mı?

Bal gibi biliyorlar. Ama vatandaşı kışkırtmaya yarayan bir yalan olduğu için üzerine basa basa 5-10 maaşlı bürokratlardan bahsediyorlar.

Daha önce de Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü hakkında da 12 yerden maaş alıyor diye propaganda yapmışlardı.

Bu iddiayı şöyle inandırıcı hale getiriyorlar:

Kooperatifin yüzde 50 den fazla hisse sahibi olduğu 7 şirket var. Kooperatif genel müdürü doğal olarak bu şirketlerin yönetim kurulu başkanıdır. Algı yürütmek isteyenler 7 şirketteki yönetim kurulusu listesinde genel müdürün adını görüyorlar, her şirketten de huzur payı aldığını varsayıyorlar ve genel müdür 8 yerden 10 yerden maaş alıyor diye yaygarayı basıyorlar.

Oysa genel müdür sadece genel müdürlük maaşını alıyor ve yönetim kurulu başkanı olduğu şirketlerden sadece birinden huzur ücreti alıyor.

Çünkü yukarda zikrettiğim mevzuat gereği ve yine kurumla ilgili 1581 sayılı kanunun 3. Maddesi gereği genel müdür sadece bir şirketten huzur ücreti alabiliyor.

Yani devlette görevli bir memur sadece bir maaş ve eğer birkaç şirkette/kurulda yönetim kurulu üyeliği varsa sadece birinden huzur ücreti alabilir.

Özetle 5 maaş alan devlet memuru yoktur.

Vardır diyenler yalan söylüyorlar.

Ama saf vatandaşı etkiliyorlar.

Dikkat edin, hangi memurun 5 maaş aldığını söylemiyorlar, söyleyemiyorlar. Çünkü ellerinde öyle bir veri yok, olması da mümkün değil!

O yüzden isim vermeden sallıyorlar!

İsim verdikleri anda yargı ile karşı karşıya gelecek ve mahkûm olacaklar onu da biliyorlar.

En son değerli bir bakan yardımcısının adını zikrettiler o da yalanlarını suratlarına vurmak için yargıya gidiyor.

Hülasa, vatandaşı kışkırtmak için kullanılan birden fazla maaş iddiası bir algı operasyonundan ibarettir.

Gerçek değildir.

Kimse birden fazla maaş alamaz.

Sadece emekli olmuş biri, yeniden göreve dönmüşse hem emekli maaşının bir kısmını hem de yürüttüğü görevin maaşını alabilir.

Tıpkı Kılıçdaroğlu gibi. Kılıçdaroğlu hem emekli maaşının bir kısmını hem de milletvekili maaşı almaktadır!

Kılıçdaroğlu, kendisinin aldığı çifte maaşı görmeyip başkasının olmayan maaşı üzerinden algı yürüterek siyaset yaptığını zannetmektedir!

Küçük ortağı da onun yolunda.

Siyasi kaliteleri o kadar!

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir