Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Çarşamba, Kasım 29, 2023

Tevrat ve İncil Okumanın Hükmü Nedir?

Hz. Peygamber’in İslam’ın başlarında Tevrat okumayı yasakladığı malumdur. Daha sonraları bir kısım ashabın Tevrat okuduğu, bir kısım ashabın da ehli kitaptan bilgiler aldığı hatta onlardan İslam’a aykırı olmayan kıssalar naklettikleri bilinmektedir.

Acaba Tevrat veya İncil okumanın herkes için mutlak mübah olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya da tersinden herkes için bunlar tahrif edilmiş kitaplardır diyerek yasak olduğunu söyleyebilir miyiz?

Bize biri sorsa: Tevrat veya İncil okuyabilir miyim? Bir mahsuru var mı? Bu sorunun cevabı muhatabın durumuna göre değişir. Herhalde bir ilim adamı ile bir avama verilecek cevap farklı olacaktır. Şunu da belirtmekte fayda vardır ki ilim adamı olmak demek zarardan mutlak korunmuş olmak anlamına gelmemektedir. Bu durumda hükümleri şöyle belirlemek mümkün olsa gerektir:

Zarar açısından:

  1. Kişinin itikadı kesin olarak bozulacaksa haramdır.
  2. Kişinin itikadı zann-i galibe göre bozulacaksa tahrimen mekruhtur.
  3. Kişinin itikadının bozulmasında şüphe bulunursa tenzihen mekruhtur.
  4. Kişinin itikadının bozulması söz konusu değilse mübahtır.

Fayda açısından:

  1. Kişinin kendine veya ümmete faydası kesinse farz-ı kifayedir.
  2. Kişinin kendine ve ümmete faydası zann-ı galip ile ortaya çıkıyorsa sünnet-i müekkededir.
  3. Kişinin kendine ve ümmete faydası şüpheli ise sünneti gayri müekkededir. Kişi bunu terk edebilir de, faydayı dikkate alarak okuyabilir de.
  4. Kişinin kendine ve ümmete ne faydası ne de zararı varsa mübahtır.

Benim anladığım budur.

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir