Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Çarşamba, Şubat 21, 2024

Hayır; Tek Önder, Tek Adam Yok!

Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarının Düşündürdükleri…

Resmî târihin ilkokuldan başlayarak orta öğretimde okul kitaplarında ve yüksek öğretimde İnkılâp Târihi derslerinde ezberlettiği ve sosyal medyada benzerlerine çok sık rastlanan, bilimsel gerçeklere aykırı, temelden yanlış, Faşist, Nazi ve Sovyet Rusya benzeri totaliter rejimlere has bir kutlama geleneği, bin yıldır Anadolu topraklarında yaşadığımız târihî gerçeklerden kopuk bir tapınma kültü: “Tek Önder, Tek Adam”…

Ya Malazgirt’te Anadolu’nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan, Türkiye Devleti’ni kuran Anadolu’yu Türk vatanı yapan Selçuk Beyin oğullarından Arslan Yabgu’nun torunu ilk Türkiye Hükümdârı Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Haçlı ordularına Anadolu’yu mezar yapan Türkiye Selçuklu sultanları; Sultan I. Kılıç Arslan, Sultan I. Mesud ve Sultan II. Kılıç Arslan ve diğerleri, Sakarya boylarında uc gâzileri diyarında bayrağı devralarak Osmanlı Cihân İmparatorluğu’nun temellerini atan Ertuğrul Gâzi, Osman Gâzi, Kosova sahrasında şehit düşen Sultan Murad-ı Hüdavendigâr, Hz. Peygamber (S.A.S.)’in hadisinde müjdelediği Konstantinopolis (İstanbul) fâtihi, Sultan II. Mehmed, Anadolu Türk Birliğini kesin olarak kuran Yavuz Sultan Selim, 33 sene Devlet-i Âliyye’yi “Düvel-i Muazzama”ya karşı koruyup ayakta tutan Sultan II. Abdülhamid Hân ve daha niceleri…

Bunlar çadır mı, gecekondu mu kurdular?…

Türkiye Cumhuriyeti gökten zembille mi indi?…

İstiklâl Savaşı’nın büyük ve kahraman komutanları, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Kâzım Karabekir ve isimlerini tek tek burada saymaya kalksak sayfalar dolduracak olan diğerleri, İstiklâl Savaşı’nda davul dümbelek mi çaldılar?…

Târihimizi tek adama, tek kahramana, tek öndere bağlamaktan, tek adamı putlaştırmaktan artık vazgeçelim…

Onun için üstüne basa basa söylüyorum, “Tek önder, Tek adam yok”…
Bu mukaddes vatanı fetheden, kuran ve koruyan, Malazgirt’ten Kocatepe’ye, Alparslan’dan Mustafa Kemal’e kadar nice kahraman atalarımız var…
Allah (C.C.) hepsinden razı olsun…

Artık târihimizle barışalım; resmî târihin ilkokuldan başlayarak ortaokul ve lise târih kitaplarındaki ezberlerinden, zihnimize yerleştirdiği at gözlüklerinden kurtulalım, okuyalım, araştıralım, düşünüp sorgulayalım ve târihimizi doğru anlayalım…

“Bağımsızlık karakterimizdir” düsturuyla kurulan ve ilelebet pâyidar olacak olan Cumhuriyet’imizin 98. Yılı kutlu olsun…

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir