Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Çarşamba, Ocak 19, 2022

Asıl Tehlike!

Ak Parti’ye yönelik ağır eleştirilerden biri de, işsizliğin çok olduğu ülkemizde bir kişinin birden çok görev üstlenerek, birden çok maaş almasına ilişkindir. Bu eleştiriyi sırf muhalefetin körü körüne bir eleştirisi olarak görmek, Ak Partililerin bu konudaki büyük rahatsızlığını da görmezden gelmek demektir.

Kurumlarda idari ve hiyerarşik yapıyla ilgili anlaşılması zor bir konu ama yine de ilgilisine, meraklısına ve yetkilisine anlatmak gerekir…

Bazen ilköğretimde sınıf Başkanı olamayacak kadar yeteneksiz, zavallı, ehliyet ve liyakat yoksunu kişilere, sanki yap-a-masın üstesinden gel-e-mesin diye kasıtla birkaç görev birden verilir. Çünkü görev üstlendikleri kurumlarda alınacak kararlar işletme bilgisi, yönetim tecrübesi, uygulama becerisi gerektirmektedir. Böylesine yeteneksiz kişiler idareci oldukları kurumlarda sadece alınan haklı veya haksız kararlara imza atmaz, aynı zamanda da kasıtlı veya kasıtsız yanlış ve hataları da göremezler. Görseler de birkaç işinden birini kaybederler korkusuyla ses de çıkar-a-mazlar. Böyle olunca da görünürde çok sayıda yöneticinin yönettiği kurumun yönetimi , aslında işi bilen bir iki kişiye kalmış olur. Kamu kurumu açısından böyle bir durum çok büyük bir sorun değil midir?

Kanun gereği bir kamu kurumunda yönetimin doğru işler yapması ve hatalardan kaçınması için birbirini denetmekten sorumlu Mütevelli, Yönetim ve Denetim gibi üç ayrı kurul bulunmaktadır. Kurumda en önemli birim olan karar alma mekanizması Mütevelli Heyetidir. Ancak mütevelli Heyetinde görev alan her bir üyenin, başka asıl görevlerinin yanında ikinci veya üçüncü görevidir bu görev. Böyle bir üye işine vakıf olabilir mi? Kurum için proje üretip yararlı olabilir mi? Kasıtlı veya kasıtsız hata ve ihmalleri görebilir mi?

Söz konusu böyle bir kurumda , Mütevelli Heyeti üyelerinin kanunlara uygun olarak aldığı kararları yine kanunlara uygun şekilde uygulamaktan sorumlu bir başkan bir de üyelerden oluşan Yönetim Kurulu bulunur. Bu üyelerden bazılarının da aynı şekilde başka kurumlarda başka görevleri varsa bu durumda böylesine kritik göreve vakit ayırabilir mi?

Hiyerarşik yapı içinde hiçbir merhalesi doğru çalışmayan böyle bir kurumda yine birkaç işlerinden biri olan denetim kurulu üyeliği sıfatıyla üyeler, vakit ayırıp gereğince denetim yapabilirler mi?

Aynı anda birkaç işi olan üyelerden oluşan böyle kurumlarda çoğu zaman idare bir kişiye kalmaktadır. Bu durumda da doğru iş yapmak neredeyse imkansız hale gelmektedir. Bazen bu da yeterli görülmüyor, karar mercii Mütevelli Heyeti Başkanının görevi ile icradan sorumlu Yönetim Kurulu Başkanının görevi ayrı olması gerekirken bir kişide toplanabiliyor. Bir de mütevelli üyelerinden birini de aynı zamanda yönetim kurulu üyesi haline getirdiler mi koca kurum iki kişinin inisiyatifine kalmış duruma düşmektedir.

Bu yanlış uygulamalarda en fazla itiraz edilmesi gereken husus, sadece bir kişinin birden çok maaş alması değil, aynı zamanda bu kişilerle devlet kurumunun elinde olan maddi ve istihdam gücünü kendileri veya ait oldukları gruplar adına ellerinde tutma bulundurma heveslerine olmalıdır. Engel olunması gereken, bir kişinin birden çok maaş almasının yanısıra aynı zamanda bu kişilerin kurumun maddi gücü ve istihdam imkanlarını ellerinde tutma hevesleridir.

Cumhurbaşkanımıza büyük tehlikenin bu yönüyle aktarılması elzemdir.

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir