Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Pazartesi, Mart 4, 2024

Covid-19 Aşısı Bize Ne Kazandırıyor?

Son günlerde ülkemizde de kullanılan mRNA (Pfizer) aşısı ile ilgili muhtelif spekülasyonlar yapılmakta ve Aşı Onam formunda yer alan allerji konusundaki bir ikaz gerekçe gösterilerek aşının ölüme neden olduğu/olabileceği söylenmektedir. Bu doğru değildir. Ama formdaki ifade böyle anlaşılabilmektedir. Bu nedenle formdaki bu ifadenin değiştirilmesi gerekmektedir. Çünkü ölümcül yan etkinin görülebileceği belirtilmekte ama bunun çok nadir (milyonda bir) görüldüğü ve daha da önemlisi tedavi edilebildiği belirtilmemektedir Nitekim bugüne kadar buna bağlı bir ölüm vakası görülmemiştir. Dolayısıyla vatandaş yanlış bilgilendirilmekte, gereksiz yere ürkütülmektedir (bu vakalar ancak tedavi edilmezse ölümcül olur tedavisi de epinefrin injeksiyonudur).

Peki BioNTech/Pfizer aşısının bu en ciddi yan etkisi nedir ve bundan korkmalı mıyız?
Ve aşının bize kazandırdıkları nelerdir?

Bunu ABD’de yapılan şu çalışmanın somut verileri ile yanıtlayalım;

HASTALIK GRUBU:
3 Ocak 2021 itibariyle, ABD’de 20.346.372 Covid-19 vakası ve 349.246 ilişkili ölüm bildirilmiştir. Yani vakaların %1,7’si ölmüştür. Ayrıca hastalığı hafif atlatanlarda bile kalıcı semptomlar ve ciddi komplikasyonlar rapor edilmiştir. Hastalığın ömür boyu sürecek sekellerinin ne olduğu/olacağı da tam olarak bilinmemektedir (1).

AŞI GRUBU:
23 Aralık 2020 itibariyle ABD’de 1.893.360 BioNTech aşısı uygulanmış ve yalnızca 21 vakada ciddi alerji (anaflaksi) gelişmiştir(yani milyonda 1.1). Ve çoğunun (17’sinde) geçmişinde alerji hikayesi bulunan bu vakaların hepsi de tedavi edilmiş, evine salkmenb gönderilmiştir. Hiçbir vaka ölmemiştir (1). Alerji gelişme süresi aşıdan sonra ortalama 13 dakikadır (2-150 dk).

Zaten aşı yaptıranların 30 dakika hastanede beklemesi de bu nedenle önerilmektedir. Geçmişinde alerji hikayesi bulunanlar biraz daha fazla (2-3 saat) bekleyebilir. Anaflaksi gelişmesi halinde epinefrin iğnesi ile kolayca tedavi edilmektedir (2,3).

Sonuç;
Virüsü kapan her 100 kişiden 75-80’i hastalığı hafif-orta şiddette geçirmekte ise de ciddi iş gücü kayıpları ve ailece stres yaşanmakta, 15-18’i hastaneye, 4-5’i yoğun bakıma yatmakta, pahalı, uzun ve zahmetli tedaviler gerekmekte ve 1,7’si de yapılan tüm tedavilere rağmen ölmektedir. Bu oran, ülke nüfusuna göre 1 milyonda 17 bin, 10 milyonda 170 bin, 100 milyonda ise 1,7 milyon insanın ölümü demektir.

Buna karşı aşı yapılan nüfusta ise hastalık yok denecek kadar az, hastaneye yatış ve ölüm ise %0.

Hastalık yok, iş kaybı yok, stres yok, hastaneye yatış yok, yoğun bakım yok, ölüm yok…
Aşının 1 milyonda 1 görülen yan etkisi de rahatlıkla tedavi edilebiliyor.

Karar sizin.

Not: Aşının genetiğimizi değiştireceği ile ilgili iddialar da tamamen spekülasyondur. Bununla ilgili hiçbir bilimsel veri/delil yoktur. Ama sigaranın genetiğimizi değiştirdiği ve bu genetik değişikliğin nesilden nesile intikal ettiği kesindir ve bununla ilgili bilimsel yayınlar mevcuttur.

1-CDC COVID-19 Response Team; Food and Drug Administration. Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine – United States, December 14-23, 2020 MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021 Jan 15;70(2):46-51.
doi: 10.15585/mmwr.mm7002e1.
2-CDC. COVID-19 vaccination: clinical considerations. Interim clinical considerations for use of mRNA COVID-19 vaccines currently authorized in the United States. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; 2020. https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html
3-CDC. COVID-19 vaccination: clinical considerations. Interim considerations: preparing for the potential management of anaphylaxis after COVID-19 vaccination. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; 2020. https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/anaphylaxis-management.htm

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir