Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Çarşamba, Nisan 24, 2024

Aspirin, Küçükusta ve Dilipak

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Ahmet Rasim Küçükusta (Covid geçirenlere) Aspirin’i tavsiye eden şöyle bir twit attı;

‘’Ağır KOVİD geçirenlere, KOVİD’ i hafif geçirseler de obezite, diyabet, kalp-damar hastalığı, insülin direnci gibi pıhtılaşma riskini artıran hastalığı olanlara kontrendike bir durum yoksa 4-6 ay düşük doz aspirin tedavisinin faydalı olacağı kanaatindeyim.’’

Bu tiwitin içeriğinde hiçbir problem yok. Nitekim -takip edenler bilirler ki- aynı tavsiyeyi baştan beri biz de yapıyoruz. Problem şu ki, Covid aşılarının yan etkilerini abartarak aktaran, atıp tutan ve komplolar üreten Dilipak, bu twiti re-twit etmiş. ‘’E bunda ne var ki?’’ denebilir. Şöyle bir şey var;

Biz ‘’Covid-19 aşılarının yan etkileri kullandığımız en güvenilir ilaçların yan etkilerinden farklı değil’’ deyip duruyoruz ama bir türlü anlatamıyoruz. İşte şimdi Küçükusta ve Dilipak da Aspirini tavsiye etti, zaten herkes peynir ekmek gibi tüketiyor, o halde biz de şimdi Aspirin’in prospektüsünde yazan olası yan etkilerini yazalım da ne dediğimiz daha iyi anlaşılsın.

ASPİRİNİN OLASI YAN ETKİLERİ:

  • Nezle, burun tıkanıklığı
  • Cilt reaksiyonları (kaşıntı, kurdeşen, ödem)
  • Anafilaktik şok (Ani aşırı duyarlılık tepkisi)

    Bu yan etkiler geliştiğinde doktorunuza veya acile başvurun uyarısı var.

YAYGIN YAN ETKİLER:
-Mide yanması, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi mide-bağırsak sistemi (gastrointestinal) bozuklukları,
-Gastrointestinal kanaldan az miktarda kan kaybı (mikro hemoraji),
-Yaygın olmayan Gastrointestinal ülser (Çok seyrek vakalarda perforasyona/delinmeye
yol açabilir),
-Gastrointestinal kanama (Uzun süreli CORASPIN 100 mg kullanım gastrointestinal kanaldan gizli kan kaybına bağlı olarak demir eksikliği anemisine neden olabilir.),
-Gastrointestinal enflamasyon,
-Dışkınızın koyu renkli olması (melena) veya kan kusmanız durumunda (her ikisi de ciddi mide kanamasının belirtilerindendir) derhal doktorunuza bildirmelisiniz.

  • Cilt reaksiyonları.

SEYREK YAN ETKİLER:
-Özellikle hipertansiyonu (yüksek tansiyon) kontrol edilemeyen ve/ veya münferit vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit edebilecek antikoagulanlarla (kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar) eş zamanlı tedavi gören hastalarda beyin kanaması gibi ciddi kanamalar bildirilmiştir.
Özellikle astım hastalarında cilt, solunum yolları, gastrointestinal kanal ve kardiyovasküler sistemde (dolaşım sistemi) aşırı duyarlılık reaksiyonlanrı.
Semptomlar arasında hipotansiyon (tansiyon düşüklüğü), dispne (nefes darlığı) atakları, rinit (soğuk almaktan e gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık), geniz tıkanması, anafilaktik şok (hayati risk taşıyan, ani ve aşırı duyarlılığın yol açtığı klinik tablo) ve anjiyonörotik ödem (deri altında belirli bir bölgeyle sınırlı, Ürtikere benzeyen iri ve ağrısız şişliklerin belirdiği alerjik bozukluk) bulunabilir.
Şiddetli glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6DP) (bir tür enzim) eksikliği formları olan hastalarda hemoliz (kan yıkımı) ve hemolitik anemi (alyuvarların (kırmızı kan hücrelerinin) normal ömürlerini tamamlamadan yıkıma uğrayarak kan dolaşımından uzaklaşması) bildirilmiştir.
-Muhtemelen kanama süresinin uzadığı, burun kanaması, dişeti kanaması, kütanöz kanama veya ürogenital kanama gibi kanamalar. Bu etki, kullanımdan sonra 4 ila 8 gün kadar sürebilir

ÇOK SEYREK YAN ETKİLER:
Beyin kanaması: Özellikle hipertansiyonu (yüksek tansiyon) kontrol edilemeyen ve veya münferit vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit edebilecek antikoagulanlar (kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar) ile eş zamani tedavi gören hastalarda beyin kanaması gibi ciddi kanamalar bildirilmiştir.
-Hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü),
-Gut; Düşük dozlarda aspirin ürik asit atılımını azaltır ve bu durum eğilimi olan hastalarda gut (eklemlerde ani ve şiddetli gelişen ağrı, hassasiyet, kızarıklık, şişme ve sıcaklık artışı nöbetlerine neden olan bir hastalık) ataklarına neden olabilir.
-Karaciğer fonksiyonlarında bozulma, yüksek karaciğer değerleri.
-Böbrek fonksiyon bozukluğu ve akut böbrek yetmezliği,
-Eritema eksudativum multiforme (simetrik, sabitlenmiş, kırmızı ciltten kabarık lezyonların ani ortaya çıkışı olarak adlandırılan cilt reaksiyonları).

BİLİNMEYEN YAN ETKİLER

Baş ağrısı, baş dönmesi, işitme bozukluğu, kulak çınlaması ye zihin karışıklığı aşırı doz belirtileri olabilir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz…

Demek ki neymiş?
Dilipak’ın tavsiye ettiği (yanlış anlaşılmasın biz de tavsiye diyoruz) Aspirinin bile mide kanaması, mide delinmesi, beyin kanaması ve anaflaktik şok gibi ölümcül yan etkileri olabiliyormuş. Gut, karaciğer ve böbrek yetmezliği yapabiliyormuş vs…

E niye kullanıyoruz o zaman? Çünkü faydası zararından fazla, ayrıca bunlar illa olacak diye bir kural yok, ama düşük bir olasılık da olsa kural gereği yazılmak-bildirilmek zorunda ki meydana geldiğinde tedbir alınsın, bu aşı için de böyle ilaç için de…

Ayrıca Aspirin de gavurların ilacı, yerli değil ki, Alman Bayer firmasının, Bayer’in Aspirin haplarına da çip yerleştirmediği ne malum?

Ah tutarlılık ah…

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir