Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Pazar, Haziran 13, 2021

Kültür ve Turizm Bakanlığı da Ayrılmalıdır

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iki ayrı bakanlığa dönüştürüldü. İyi de oldu…

Bana kalırsa ayrılması en elzem bakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığıdır. Çünkü bu bakanlıkta iki zıt görev hatta birbirinin varlık sebebi olarak da görebileceğimiz alanlar bir araya getirilmiş durumdadır. Kısaca kültür, bir milleti diğerlerinden ayıran, geçmişten tevarüs ettiği ve var olabilmesi için de geleceğine taşıyacağı inanç, örf, adet, gelenek ve göreneklerinin bütünüdür.

Turizm ise ticari bir alandır ve çoğu zaman kültürümüzü farkında olsak da olmasak da değiştiren, geçmişimize bizleri yabancılaştıran, farklılaştıran hatta koparan bir role sahiptir. Bu iki birbirinin zıddı görev bir araya neden toplanmıştır acaba? Hangisi diğerini öğütüp, eritiyor…? Turizmin ticaretinde ve pazarlanmasında başarılı olduğu düşünülen bir kişi bakan yapılarak onun eliyle neden kültürel faaliyetler yürütülsün ki! Üstelik kültür ticari bir alan değildir!

Madem ki kültürümüz, geçmişimizi geleceğimize bağlayan ve varlığımızın devam ettirecek bir role sahiptir, o halde onu beka meselesi olarak görüp korumak gerekmez mi? Basın yayın organlarının, sinema ve tiyatroların, sosyal medya platformlarının hatta turizmin bile kültürümüze olumsuz anlamda etkileri var mıdır, varsa şayet bunlar nelerdir, soruları önemli değil midir?

Sinema dizilerimizin yurtdışında çok izlenmesiyle övünüyoruz ama çoğunlukla bu diziler milletimizi, kültürümüzü anlatmaktan çok uzak yapıdadırlar. O dizilerin çoğunda inancımıza, örf, adet, gelenek ve göreneklerimize göre ahlaksızlık olarak kabul edilen hususların işlenmesi ülkemizin genel yapısını mı yansıtmaktadır?

Çok uzun süredir ulusal televizyonlarımızda yayınlanan programlarda, aile içinde meydana gelen çok istisnai ahlaki sorunların milletimiz içinde sanki çok yaygınmış gibi gösterilmesi böyle sunulması yurtdışı imajımıza kültürümüze çok büyük zarar vermektedir. Gösterildiği gibi miyiz bizler?

O halde bizi diğer milletlerden ayıt edecek kültürel özelliklerimizi koruyacak hem de bizleri yurtdışına bu özelliklerimizle anlatacak, sunacak bir kuruma acilen ihtiyaç vardır.

Bu hayati öneme sahip müessese, turizmden ayrılmış müstakil hale getirilmiş Kültür Bakanlığıdır.

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir