Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Çarşamba, Haziran 9, 2021

İnsanlığın En Önemli Problemlerinden Biri: Fuhuş

Fuhuş yapan kadınlar eğer istemeyerek, baskı altında, zorla fuhuş yapmaya zorlanıyorsa Allah teâlâ onları da affedecektir.

Allah Teâlâ şöyle buyurdu:

“İffetli olmak isteyen cariyelerinizi dünya hayatının menfaatini elde etmek için fuhuş yapmaya zorlamayın. Her kim onları zorla fuhuş yapmaya zorlarsa şüphesiz ki, Allah iktahtan sonra yapılan günahlar için affeden ve bağışlayandır.” Nur Sûresi 33

Allah Teâlâ bu ayette sosyal hayatın en üzücü olaylarından biri olan fuhuş hakkında bir açıklama yapıyor. Bu ayette Allah teâlâ ne diyordu, ne demek istiyordu?

1- Öncelikle – özür dileyerek ifade etmek istiyorum – fuhuş yapmaya zorlayan kimseler için kullanılan argo bir terim var. (pezevenk) Fuhuş yapmaya zorlamaya kimsenin hakkı yoktur, diyor yüce Rabbimiz. Senin kölen dahi olsa bunu yapmaya hakkın yok diyor.

2- İffetli olmak isteyen cariyelerinizi “dünya hayatının menfaatini elde etmek için fuhuş yapmaya” zorlamayın.

Bu ayetten, “iffetli olmak istemeyenleri zorlayabilirsiniz” manası çıkmaz. Ayeti kerime “zorlamayın,” diyor. Kendi isteğiyle fuhuş yapan kadın için “zorlama fiili” kullanılmaz zaten. Ayet öncelikle kimse, kimsenin vücudu üzerinden menfaat elde edemez diyor.

3- Fuhuş yapmaya zorlanan kadın, Allah Teâlâ’nın rahmet ve merhametine layıktır. Ama kendi isteğiyle yapan kişinin durumu bellidir. Had cezasına çarptırılır. Ama zorla yani ikrah ile fuhuş yapılmaya zorlanmışsa dünyalık herhangi bir cezası olmadığı gibi Allah teâlâ onu affedecektir.

4- Bazı alimler ikrah altında fuhuş yaptığı için iktahtan dolayı tevbe etmese de affedilir derken, bazıları da tevbe etmesi, pişmanlık duyması gerekir derler.

5- Kanayan bir yaradır fuhuşa zorlanan kadınlar meselesi. Bir kadın kendi isteğiyle fuhuş yapmaz. Fuhuş çetesinin eline düşmüşse de büyük bir ihtimalle kurtuluşu da yoktur.

6- Fuhuş evlerinin resmi olduğuna bakmayın. Oradaki kadınlar da kendi istekleriyle oralarda kalmıyor. Hayatta tutunacak hiçbir dalı kalmamış, kimsenin yüzüne bakacak yüzü kalmamış, akraba, dost ve tanıdık kimse ile yüzleşecek yüzü kalmamış. Bu nedenle hayatta kalmak için zalimlerin maşası, zalimlerin para kazandıran oyuncağı haline gelmiştir.

7- Kötü yola düşen bir kadını kurtarmak tüm toplumun üzerine bir sorumluluktur. Bir kadını bataklıktan kurtarıp ona yeni bir hayat vermek öncelikle devletin görevidir. Devletin yetkili birimlerinin onun boynundaki fuhuş kölelik bağını çözmesi gerekir. İkinci olarak da zengin müslümanların görevidir. Fuhuş yapan bir kadını fuhuş yapmaktan kurtarmak büyük bir sevaptır.

8- Zorla fuhuş yapmaya zorlanan bir kadın bilsin ki, Allah Teâlâ onu da unutmamıştır. Onu da affedeceğini söylemiştir. Allah’ın rahmetinden ve merhametinden uzak değildir. Daima pişmanlık içinde olsun ve Allah Teâlâ’nın onu bu pis işten kurtarması için dua etsin.

9- Ey insanlar, ey Müslümanlar bu çağrım da sizedir. İnsanlardan değil, onların günahından nefret edin. Ateşe düşmüş ve imdat diye bağıran birine el uzatın. Boğazına kadar pisliğe bulaşmış biri boğulmak üzereyse, onun elinden tutun ve çekip çıkarın. Eliniz biraz yanabilir, biraz kirlenebilir ama bir hayat kurtarmak tüm hayatları kurtarmak gibidir. Bunu unutmayın!

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir