Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Çarşamba, Haziran 9, 2021

Müslüman Şerrin ve Fesadın Yayılmasına Alet Olmaz (Yılbaşı Özelinde)

Müslüman belki her zaman hayır işleyemez, toplumda hayrın yayılmasına katkı sunamaz ama şerden mutlaka uzak durmalıdır. Esasen şerden ve fesattan uzak durmak, başlı başına hayırdır; hayrın yayılarak toplumu kuşatmasının başlangıç noktasıdır.

Miladi yılbaşının yaklaştığı şu günlerde, Müslüman kimliğine, İslami değerlere ve Müslüman topluma zarar verebilecek tutum ve tavırlardan uzak durma hususunda daha bir hassasiyet gerekmektedir. Bu tür zaman dilimlerinde, iyi niyetle de olsa, etkileri bakımından şerrin ve fesadın yayılmasına hizmet eden fevri, hamasi, ilim ve hikmetten yoksun açıklama ve tavırlarla daha fazla karşılaşılabilmektedir. Bu vesileyle fevkalade önemli gördüğüm bazı hususlara dikkat çekmek isterim.

  1. Tebliğ, davet ve irşat dili, nezih bir dildir, öyle olmak zorundadır. Yılbaşı vesilesiyle, Müslümana yakışmayan, onun inanç, ahlak ve amel değerlerine aykırı tutum ve tavırlar konusunda toplumu bilinçli olmaya davet eden yazı ve paylaşımlarda; kaba, suçlayıcı, ayrıştırıcı ifadelerden sakınılmalı; nezih, gönle işleyen bir dil ve üslup benimsenmelidir.
  2. İslam ahlak ve ebep ölçüleri bakımından çirkin mahiyete sahip görseller kesinlikle paylaşılmamalıdır. Neyi amaç edinirse edinsin, bu tür paylaşımlarda bulunmak, çirkinliğin zihinlerde yer etmesine, yayılmasına ve sıradanlaşarak tabii görülmesine sebep olduğundan meşru da değildir.
  3. Dindarlığın şekle indirgenmesini, değerlerden kopuşun ve sekülerleşmenin hangi düzeylere ulaştığını göstermek niyetiyle, “rengarenk ışıklarla süslenmiş çam ağacı başında poz veren makyajlı tesettürlü kadın” görseli gibi görsel paylaşımlarında bulunulmamalıdır. Zira bunun hiç kimseye faydası yoktur. Dahası, bu tür zaaf ve anlayış içerisinde olanların, ölçüsüz/nezaketsiz tepkilerine ve inadına tavırlar geliştirmesine sebep olmaktadır.
Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir