Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Cuma, Ocak 14, 2022

Peygamberimiz (SAS)’in Yeryüzüne İnen Nuru

Ben sözlerimle Muhammed’i (a.s.m.) övmüş olmadım; aslında sözlerimi Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmla övmüş ve güzelleştirmiş oldum.” İmam Rabbânî, Mektubat, 1:58.

Peygamberimiz Efendimizi (a.s.m.) ne kadar anlatırsak anlatalım ve ne kadar O’nu anlatmak için yazmaya çalışsak da kelimelerimiz ve kalemimiz kifayetsiz kalır. Peygamberimizin (a.s.m.)adını andığımız ve O’nun vasıflarını anlattığımız için ancak kelimelerimiz ve yazılarımız değer kazanır. Peygamberimiz Muhammed’i (a.s.m.) kalemimizle yazmaya çalışacağız. O’nu layıkıyla kelimelere döküp anlatamam fakat yazdığım harfler O’nun sayesinde Allah katında bir değer kazanırsa ne mutlu.
Öyle bir insan düşünün ki kainatın insanlığın iftihar tablosu. Bütün güzelliğin, iyiliğin, ahlakın, erdemin, kendisinde toplandığı eşsiz bir tablo. Alemin en şereflisi ve insanların en mükemmeli olan, o kişi; elbette Peygamber efendimizdir. O ki; her şeyiyle en mükemmel, ahlakıyla, davranışıyla ibadetiyle en mükemmel, bizlere en güzel örnek.
Cenab-ı Allah “Nitekim kendi aranızdan, size ayetimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik.’’(Bakara 2/151) ayeti üzerine Peygamberimizi (a.s.m.)bizlere öğretmen olarak göndermiştir. Öyle eğitimci ki; cahilliği ta ruhlarının derinliklerine sinmiş bedevi bir toplumu bir anda medeniyetin en önüne geçirip uygar bir toplum yapmış. Güçlü ve kudretli bir devlet adamı sigara gibi bir alışkanlığı tüm baskı ve yasaklamalarına rağmen kaldıramazken peygamberimiz bir kelimesiyle tüm kötü adetleri benliklerden silip atmıştır.

Peki, kızını diri diri gömecek kadar insanlıktan çıkmış kişi, Peygamberimizin (a.s.m.)sahabe halkasına girince karıncayı bile ezmekten titrer hale nasıl gelebiliyor? Birbiriyle kavga eden ama İslam’dan sonra tüm mallarını paylaşacak kadar kardeş olanlar ve daha nice misaller. Bunlar Peygamberimizin (a.s.m).eşsiz ve mükemmel öğreticiliğinde ve eğitimciliği sayesinde gerçekleşmiştir.

Kainatın iftiharı peygamberimizin (a.s.m.) gönülleri hamur gibi yoğuran bu eğitimciliğini Kuran’a baktığımızda daha iyi anlarız. O bize ne öğretti ve bildirdiyse kendi arzusu ve isteğine göre öğretmemiştir. Ne konuştu, ne bildirdiyse hatta ne yaşadıysa kendisine vahyedilendir. Onu bildirmiştir. Cenab-ı Allah O’nu Cebrail vasıtasıyla çocukluğundan itibaren özel olarak eğitmiş(- Necm 53/3-5) ve vahiyle O’nu eşsiz bir insan mükemmel bir eğitimci payesine ulaştırmıştır.

Peygamberimizin (a.s.m.)bu mümtaz eğitimciliğini yüce ahlakında görürüz. Çünkü ahlakı Kuran ahlakı idi ( Buhari Cuma 11). Hayatının her ayrıntısında Kuran vardır. Beni Hud suresi ihtiyarlattı.( – Tirmizi Tefsir 57) buyurmuştur. Bu surede ki ‘’Emrolunduğun gibi dosdoğru ol’’(Hud 11/ 112 ) ayetiyle kendine emredilen vahyedilen her şeyi ilk önce kendisi uygulayıp bizlere güzel örnek olmuştur. Hayatına baktığımızda söylediği ile yaşantısı arasında en ufak bir ayrılık görülmemiştir. Bu da insanları etkilemiştir.
Peygamberimiz(a.s.m.) Mevlana ve Alimlere ilham kaynağı ve öğretici olduğu gibi insanlığa, bizlere, kainata da bir güneş, rehber, öğretici, uyarıcı, müjdecidir.

Evet, Peygamberimiz(a.s.m.) bizlere bir güneştir. Cahiliye karanlığında zifiri karanlıklarda kalmış, hak-hukukun aranmadığı bir zamanda insanlığı aydınlığa çıkarmış, cehaletten kurtarmış. Dünyaya adaleti getirmiş ve kıyamete kadar da güneş olup yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.
Peygamberimiz (a.s.m..) bizlere rehberdir. Hidayet yolunu yitirdiğimiz bu dünyada hidayeti yani bizi yaratanı, Rabbimizi ve huzuru, mutluluğu bulmamızı sağlayan yol gösterici, rehberdir.

Peygamberimiz (a.s.m.) öğreticidir. İnsan yaratılış gayesinden çıkıp kargaşa, kaos, her türlü endişeye kapılmış girdabın içinde bocalıyordu. Fıtratından çıkmış girdapta sürüklenen insanlara yaratılış gayesi iyiliği, adaleti, sevgiyi, hoşgörüyü ve yaratıcımıza nasıl ibadet edeceğimizi öğreten bir öğreticidir.
Peygamberimiz (a.s.m..) uyarıcıdır. Kendisine gelen emir ve yasaklara uymadığında, Allah ve Resulüne itaat etmediği takdirde akıbetinin cehennem olduğunu insanoğluna bildiren bir uyarıcıdır.

Peygamberimiz (a.s.m.) müjdecidir. İnsanın yaratılışına uygun yaşarsa Allah’ı tanıyıp O’na itaat edip haramlardan uzaklaşırsa mükâfat olarak cennete gireceğini bildiren bir müjdecidir.

Peygamberimiz (a.s.m.) insanlara, hayvanlara canlılara ve aleme rahmettir. “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”(1) Ayet-i kerimesiyle Cenab-ı Allah Peygamberimizin sadece biz insanlara rahmet peygamberi olmadığını başka canlılar ve alemlere rahmet olarak gönderildiğini bildirmektedir.

Diğer canlılara, hayvanlara da rahmet olduğu ve sevgi gösterdiğini şu olay çok güzel bir örnektir.

Hepimizin Mevlit gecesi mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun.

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir