Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Salı, Ekim 19, 2021

Eğitimde İskandinav Modeli Üzerine Bir Hatırlatma

“Gönül meyvesi” “göz nuru”[1] diye bilinen çocuklara karşı itinalı davranmak ilahi emirdir. Çünkü onlar imtihan için insana lütfedilmişlerdir.[2] Ana-babanın imtihanları, onların vahiy eksenli yetiştirilmeleridir. Çocuklarını peygamber terbiyesine göre yetiştirmeyen aileler imtihanlarını baştan kaybetmişlerdir.

Çocuk eğitimi müfredatlarını, peygamberlerin yetişme tarzlarından kopuk hazırlayan Müslüman toplumlar hüsrandadırlar. Burada yeri gelmişken açıklamakta yarar görüyoruz. Ülkemiz dâhil birçok yerde İskandinav ülkelerinin eğitim müfredatları öncelenmekte ve övülmektedir. Bununla ilgili ayrıntılara girmek istemiyoruz. Eğitim denilen şeye bütünlük içerisinde bakmak gerekir. Programları, akademik bilgileri yüklemek ve daha kolay öğretme teknikleri açısından değerlendirmek eksiktir. Bu bir yöntem tartışmasıdır. Eğitimin kalitesi, yetişen insanın hayata bakışındaki sıhhatle doğru orantılıdır. Bir ülkede boşanma oranları %60’ın üzerine çıkmış, ensest ilişkiler haddinden fazla artmış, alkol tüketim oranları yükselmiş, uyuşturucuyu devletin kendisi program dâhilinde dağıtır hâle gelmiş, gençlik bencilleşip dünyadaki savaşlara ve yoksullara duyarsızlaşmış, ruhen çökmüş ve intiharlar çoğalmış, farklı sapık cinsel tercihlerle insan nesli çoğalamaz hâle gelmiş ise bu ülkelerdeki takip edilen müfrdedatların neresi güzeldir? Müfredatların seküler oluşundan yola çıkılarak ülkemizde din düşmanlığına zemin hazırlanmak isteniyorsa, bu bakış başka bir dille ifade edilmelidir. Bizim büyük şehirlerimiz kadar bile nüfusu olmayan Danimarka ve Finlandiya müfredatları üzerinden güzelleme yapmak doğru değildir.

Müslüman toplumlar yükselen ideolojik değerlere göre değil, kendi dinlerini ve kültürlerini önceleyerek müfredatlar yapmalıdırlar. Bunun da başarılı olabilmesi için “kiminle ve nereden” sorularının doğru cevaplanması şarttır.

[1] Bk. Furkan 25 / 74.
[2] Bk. Enfal 8 / 28.

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir