Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Cumartesi, Haziran 25, 2022

Cahiliye Budur


Hz. Peygamber(s.a.v.), cahiliyenin hâkim olduğu bir dünyaya nebi ve resul olarak gönderilmiştir. Cahiliye denilen hayat tarzı sadece Arap Yarımadasında hüküm sürmüyordu. Dünyada etkindi. Adında cehalet geçen bu kavramı hayatın genişlik alanındaki bir bilgisizlik şeklinde yorumlamak doğru değildir. En azından eksiktir. Bir bilgisizlikten bahsedecek olursak belki “Allah’ı hakkıyla bilememek” biçiminde yorumlayabiliriz. Zaten Allah(c.c.) hakkıyla bilinmez ise bu cehalet kendiliğinden hayata yansır. Sonunda hukuk, siyaset, iktisat, sosyal ilişkiler, medeni olaylar, eğitim-öğretim ve sağlık gibi alanlar Allahsız olarak veya Allah’a rağmen anlamlandırılır. Bu açıklamadan yola çıkarsak cahiliye, hayatı Allahsız anlamlandırmanın kendisidir. İnsanlığın yaşamış olduğu hayatın vahiysiz süreçlerini incelediğimizde söylemek istediklerimiz daha iyi anlaşılır. Bu bağlamda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; cahiliye bir hayat tarzıdır. Dün de vardı, bugün de vardır, yarın da olacaktır.

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir