Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Pazar, Nisan 18, 2021

Pusuda Bekleyen Münafıklar


İslam’a/Kur’ana saldırmak için pusuda bekleyen münafıklar fırsatı kaçırmadı.

Nitekim bunlardan biri 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Uşşakî şeyhinin İslam’a aykırı bir şey yapmadığını, çünkü İslam’da kızları nikahlamanın yaş sınırının bulunmadığını, beşikteki kız çocuğunun bile nikahlanabileceğini, sadece gerdek için regl dönemine kadar beklemek gerektiğini, Hz.Muhammed’in Hz. Aişe ile evliliğinin böyle olduğunu yazdı ve delil olarak da Buhari’den bir rivayet nakletti.

Kur’an ile itiraz edince de Talak 4 ayetini delil gösterdi, tabi ki ayeti tahrif ederek ve falanca filanca bu ayeti böyle anladı vs diyerek. Sanki bizi bağlayan Allah Kelamı değil de o falanca imiş gibi.

Her kim ki Talak 4 ayetine dayanarak Kuran’ın henüz ergenliğe girmemiş kızlarla evlilik yapmaya ve kendisi ile gerdeğe girmeye cevaz verdiğini söylüyorsa münafığın ta kendisidir.

Çünkü bu kişi, ‘’nikah çağından’’ ve rüşd/olgunluktan bahseden Nisa 6 ayetini görmezden gelmekte ve/veya bilerek bu ayeti gizlemektedir. Yani kafirlik etmektedir. Evlilik için ‘’iżâ belaġû-nnikâha fe-in ânestum minhum ruşden’’(4/6) ifadesi ile nikah çağından bahseden ve ‘’ergenlik+rüşd/olgunluk’’ şartını ileri süren bir Kitap nasıl olur da henüz ergenliğe bile ulaşmamış bir kızla evliliğe/gerdeğe onay vermiş oluyor?

Gelelim Talak 4’te yaptıkları tahrife, ayet şöyledir;

Vellâ-î ye-isne mine-lmehîdi min nisâ-ikum ini-rtebtum fe’iddetuhunne śelâśetu eşhurin vellâ-î lem yehidne.
‘’Adetten kesilmiş kadınlarınız hakkında şüpheye düşerseniz iddetleri üç aydır, adet görmeyen [kadınlarınız için] de öyledir…’’(Talak, 55/4)

Gördüğümüz üzere ayetin konusu kadınların iddeti yani boşanan bir kadının başka bir erkekle evlilik yapabilmesi için beklemesi gereken süredir. Kurana göre bu süreyi (iddeti) kendisi ile ilişkiye girilen kadınlar bekler. Çünkü Ahzab 33/49 ayetinde buyurulduğu üzere kendisi ile zifafa girilmeyen bir kadın iddet beklemez.

Bu demek oluyor ki, Talak 4’teki kadınlar kendisi ile ilişkiye girildikten sonra boşanan kadınlardır.
Ama ne yapıyorlar?
Lafızdaki ‘’nisa/kadın’’ ifadesini görmezden gelerek ‘’adet görmeyen’’ manasına gelen ‘’lem yahidne’’ ifadesini de ‘’henüz adet görmeyen’’ şeklinde çevirerek bunların ‘’henüz adet görmeyen kızlar’’ olduğunu söylüyorlar.
Yani kuralları tarumar ediyor ve ayete takla attırıyorlar. Mesela ‘’Lem yelid velem yûled’’ ayetini ‘’(O Allah ki) Doğmamış ve doğurulmamıştır’’(İhlas 3) şeklinde çevirdikleri yani asla ‘’(O Allah ki) Henüz doğmamış ve henüz doğurulmamıştır’’ şeklinde çevirmedikleri, böyle çeviremeyeceklerini, ‘’lem’’ takısı nedeniyle ‘’henüz’’ denemeyeceğini çok iyi bildikleri halde, iş Talak 4 ayetine gelince anında ’henüz’’ ifadesini yapıştırıyorlar. Ki ‘’henüz adet görmeyen’’ ifadesi ortaya çıksın.

Peki niye? Çünkü işlerine öyle geliyor,
Çünkü ayeti değil rivayeti kabul ediyorlar,
Çünkü Nisa 6 ayetini görmezden geliyorlar,
Çünkü Kur’ana inanmıyorlar…

Dileyen inanır, dileyen inkâr eder. Çünkü herkes özgürdür. Ve özgür de olmalıdır. Ama biz de özgür olmalıyız…

Not: Talak 4 ayeti ile ilgili Ankara İlahiyat Fak. Dergisinde yayımlanan makalemize bakılabilir.

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir