Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Çarşamba, Ekim 28, 2020

Postmodern Sosyo-Politik Durum

  1. Toplumların ulusal egolarını daima çok boyutlu eleştirerek kendi doğal ve öz benliğini veren alçakgönüllü ve fedakâr millet kimliğine doğru gelişmeleri şarttır.
  2. Bilhassa klasik dönemin sömürgeci toplumları, ortaçağın kan dökücü ve ideal verici süper egoizmini bir kenara bırakarak hem ulusal hem de uluslararası/ medeniyetlerarası ilişkilerini “kırılgan ve naif insani temel üzerinde” yürütmekte daha başarılılar.
  1. İleri Postmodern Toplumlar, kendilerine özgü siyaset kültürlerinin ayırt edici farklılıklarıni görebilmekte ve bütün insanlığın yararına ortak bir siyasî kültür dili inşa ederken zaman zaman “zihinsel ( neo) sömürgeci” kimliğine bürünmekteler.
  2. Toplumlar, eko-politik elitlerin ( mele), daima ideolojik açıdan abartı , sosyal açıdan her zaman karmaşa içinde olacaklarını ve hengâme çıkarabileceklerini görmeli; bu yüzden onları değiştirebilecek yenileyici, ıslah edici devrimci kimlikte kişileri, kurumları ve rasyonel argümanları olmalı.
  3. Hakkk izhar edip Batılı izale edebilen devrimci toplumlar, siyasi elitlerin esiri oldukları evrimci yönlendirici politikalara olan cesaretlerini bir gün yitireceklerini; neticesinde ise karizmatik model olmaktan çıkabileceklerini daima anlamalı ve bunu onlara yuksek tonda hatırlatabilmeliler.
  4. Zira toplumun gerçek siyaseti, ibn halduncu teoriye uygun olarak kendi bedeviligi olan “çıkara dayali maddi zenginlik, yolsuzluk ve yozlaşma ” şeklindeki dünyevileşme sığ üçgeninden sıyrılıp fıtratına daha uygun olan özgün hadarîliği olan “adalet”, “ahlak” ve “fazilet” maneviyat çarkını döndürerek hemen önlemini alıp sağlıklı işleyebilir.
  5. Bunlar için “işlevsel tenkit” esasına dayalı, yerel dinamiklerin farkında olan evrensel akademik bir üniversite anlayışı daima lokomotif görevi yüklenmeli.
  6. Zira bilgiyi ve aklı esas alan toplumlarda üniversite, tekdüze bir eğitim kurumundan hatta ideal bir bakış olmaktan öte; bireyin, siyasetin ve en son temsil ettiği toplumun aktüel ve dinamik ruhunu doğrudan yansıtmalı ve tartışmasız bütün insanlığına yapıcı ve innovatif eksende yön verebilmelidir.
Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir