Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Cumartesi, Ekim 24, 2020

Kutsal Mekan Fenomenolojisi

 1. Türkler İslam’ın kutsal mekanları Mekke ve Medine’ye asla bayrağını dikmedi…devlet tabelaları asmadı….
 2. Bu bağlamda Osmanlılar, kendi etnik değerlerini ve buna bağlı olarak mekanlarını dini hale getirip tüm dini değerleri Türkleştirip asimile etmediler
 3. Aksine tüm milli değerlerini dinileştirip diğer Müslümanca hatta gayri müslimlerce kullanılacak derecede onları evrenselleştirdiler.
 4. Ecdad Haram bölgesini politize etmedi asırlarca Kabe Ravza aynı kalabildi hatta daha da değişmez kutsal kılmak için elinden geleni yaptı….. (Suud ise her sene değiştiriyor)
 5. Zira bayrak devlet gibi siyasal hakimiyet sembolleri dünyevi ve profan alanı belirler.
 6. Seküler açıdan ise surre alaylarıyla haram bölgesinin “hizmetkarı” olduğunu ifade etmek elinden geleni yaptı.
 7. Topraklarını bile Haram bölgesiyle özdeş kıldı: Anadolu yakasını (Üsküdar-Harem) Mekke toprağı; Rumeliyi ( Eyüp Sultan) Medine gördü.
 8. . Politik teoloji açısından ise bu haram bölgesinin aslında sadece Osmanlıya değil tüm Müslümanlara ait olduğunu göstermek için elinden geleni yapmaktaydı…..
 9. Dünyayı olumlayan ve yeryüzü krallığının şeriatlarını getiren Davud ve Süleyman krallığının başkenti mübarek Mescid-i Aksa’nın bulunduğu arazinin her yerini mescit ve minberle donattı.
 10. Hatta Davud krallığının başkenti olan Kudüs şehrinin kalesinin her burcuna Hilali dikti ve Devlet armalarını, Sultan Tuğrasını kazıdı..
 11. Kudüs’ün etrafını mübarek kılan Rab’dan bir hisse alsın diye surlarla donattı. ….tıpkı Kral Davud veya Süleyman gibi… her kapıya damgasını vuracak semboller, çeşmeler kapılar yerleştirdi.
 12. Sonra Mükerrem insanların yaşadığı Mübarek mekanlar ihdas etti; Mevlana Hz. ile Konya gibi Üftade Hz. ile Bursa gibi sahabe makberleriyle Diyarbakır gibi peygamber kabirleriyle Urfa gibi..
  13.Neticede Ecdad, Kutsal bir mekanı mukaddes hale sokarken onu tarih-ötesi ( meta historik) diyakronik (ardışıl zamanlı) veya anakronik ( tarih karıştırmalı) değil senkronik ( eşzamanlı) kılmak için çaba gösterdi.
Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir