Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Cuma, Mart 31, 2023

Kirli Oyun

Oynanan çok sinsi ve bir o kadar da kirli bir oyundur.

Erol Mütercimler 2019 yılında “su gibi kan akacak, iç savaş çıkacak” kehanetinde bulunan kişidir…Söyledikleri oldu mu? Hayır!

Kim bilir belki de temennisini ve arzusunu söylüyor bilemeyiz…!

İmam hatip lisesi mezunu biri olarak, Mütercimler’in mezun olduğumuz okulun mezunlarına ilişkin seviyesiz sözlerini de yine en iyimser yorumla “keşke olsa” kabilinden bir temennisi ve arzusu olarak görmemiz de mümkündür. Buradan bakıldığında Erol Mütercimler görevini ifa etmektedir.

Fakat olanlardan sonra vardır bunda da bir hayır demekten ve bu sözün taşıdığı daha derin anlamları üzerinde düşünmekten de kendimi bir türlü alamadım…

İmam hatip lisesi mezunlarına dava kardeşi olduklarını hatırlatmıştır… İyice unutulmuştu… Yeniden dayanışmayı sağlamıştır. Bu ayırım fayda gibi görünse de diğer okul mezunlarını ciddi manada incitmektedir. Bu yanlıştır.

Erol Mütercimler, “bazı imam hatip lisesi mezunları ” diyerek istisna koyup cümlesini öyle kurmuş olsaydı bu kadar büyük çaplı infiale sebep olmayacaktı. Çünkü o zaman söylenen söz bizim de zaman zaman şikayet ettiğimiz gerçeği tekrarlamak olarak algılanacaktı. Ama çok bilinçli şeklide öyle yapmadı…

Televizyon tecrübesi çok fazla olan birinin ağzından çıkan bu söz yanlışlıkla söylenmiş bir söz değilse nedir o halde? Ne yapılmak istenmiştir bu sözle?

Bu seviyesiz söz, sadece rezil ve ahlaksız bir kişi bahane edilerek genelleştirilmiş ve İmam Hatip Lisesi mezunlarını hedef alan bir söz de değildir. Bundan daha büyük siyasi amaçlar ve anlamlar taşımaktadır.

Amaçlardan biri, sanki diğer okullar bizim değilmiş, başkalarının çocukları oralarda okuyormuş gibi bir hava oluşturmak ve sınıfsal ayırım oluşturup, İmam Hatip Lisesi mezunları ile diğer okul mezunları arasındaki mesafeyi açmak ve kardeşlik hukukuna zarar vermektir. Tüm çocukları imam hatip lisesinden mezun olmuş biri olarak bu ayırımı doğru bulmadığımı söylemeliyim. Bütün imam hatip liseleri gibi tüm okullar bizim ve mezun olanlar da bu ülkenin evlatlarıdırlar. Erol Mütercimler bu düşmanca sözüyle İmam Hatip mezunlarını sınıfsal birlikteliğe zorluyor ama diğer okullardan mezun olanlarla da aralarını açmaya çalışmaktadır.

Bir başka amaç, Türkiye’yi İmam Hatip Lisesi mezunları yönetiyor ” algısı oluşturup bu algı üzerinden tüm olumsuzluk gibi algılanan her sorunun kaynağı olarak göstermektir. Bu yönüyle bakıldığında Mütercimler’in bu seviyesiz sözünün siyasi bir hedefi de vardır.

Bu düşmanca söylenmiş söz üzerinden oluşturacağımız birliktelik yapay ve geçicidir. Üstelik çok da sorunludur. Bu toptancı bakış açısı bizleri, İmam Hatip Lisesi mezunlarını günahlardan arınmış, hata ve kusursuz görmek gibi çok daha büyük bir yanlışa savurabilir. O halde her sosyolojik grupta olduğu gibi imam hatip lisesi mezunları arasında da daha az ya da çok hata yapan günah işleyen olabilir düşüncesi mutedil yoldur.

İmam hatip liselilerin hatadan beri olmak, korunmak, nefsani arzularından kurtulmak ve günahlardan arınmak gibi ilahi bir özelliği de yoktur. Şayet böyle bakmazsak, imam hatip liseli her hangi birinin kul ve kamu hakkına riayet etmemesini, sözünde durmamasını, arkadaşına kumpas kurmasını, çelme takmasını, arkadan ittirmesini, hile yapmasını, yalan konuşmasını, verdiği çeki zamanında ödememesini nasıl yorumlayabiliriz? Erol Mütercimler’e oluşan öfkemiz, hatalarımızı görmekten bizleri alıkoymasın.

Maide Suresi 8. ayette Allah’ü teala” Ey İnananlar! Allah için adaleti ayakta tutup gözeten şahidler olun. Bir topluluğa olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sürüklemesin; adil olun; bu, Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah’tan sakının, doğrusu Allah işlediklerinizden Haberdar’dır.”

Muhakkak en büyük olan Allah doğru söylemiştir.

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir