Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Çarşamba, Haziran 16, 2021

Kur’an Kadın Konusundaki Toplumsal Algıları Nasıl Yıkıyor?

Kur’an, kadınla ilgili cahiliye toplumundaki fıtrata aykırı uygulamaları kaldırdı. Ama aynı zamanda kadınlar hakkındaki genel geçer algıları da yıkıyor. Ve bunu daha çok da anlattığı kıssalarla (bu kıssalarda naklettiği örneklerle) yapıyor.

Mesela;

1-Evlilik teklifi hemen hemen her toplumda erkek tarafından gelir. Ama Kur’an bunun tersini içeren bir kıssa naklediyor. Musa as’a evlilik teklifi -muhtemelen kızının talebi üzerine- Şuayb Nebiden geliyor. Nitekim Musa da bu teklifi kabul ediyor ve evleniyorlar(28/26,27)

2-Çalışma hayatı genelde erkeklerden oluşur. Ama Kuran bunun da mutlak bir kural olmadığını, gerektiğinde kadınların da çalışabileceğini yine aynı kıssa üzerinden naklediyor bize, Şuayb Nebinin iki kızının çobanlık yaptığını anlatarak (28/23).

3-Cinsel saldırı tüm toplumlarda genelde erkekten kadına doğru olur. Ama Kuran bunun da bir kural olmadığını Yusuf-Züleyha kıssasını naklederek anlatıyor, kadından erkeğe doğru gerçekleşen bir tacizi kıssa ederek (12/23).

4-Krallar/melikler, devlet başkanları, valiler ve yöneticiler genelde erkeklerden olur. Tarihten günümüze kadar bu hep böyle olmuştur. Buna genelde ‘’kadınlardan iyi yönetici olmaz’’ algısı da eşlik eder. Ama Kur’an bunun da bir kural olmadığını bize Sebe melikesi üzerinden anlatıyor. Hem de onun istişare mekanizmasını işleten bir melike olduğunu naklederek, yani yöneticiliğini ve öngörülerini olumlayarak (27/32-35).

5-Kadınlar hakkında genelde ‘’kocalarının dini üzere olurlar ve korkaktırlar’’ diye düşünülür. Ama Nuh’un karısı ve Lut’un karısı mümin değil iken (66/10), Firavunun karısı mümin idi (66/11). Hatta Musa Nebi bile Firavundan çekinirken(20/25-30), o Firavuna isyan etmiş ve bu sayede ‘’asiye’’ unvanını almıştı. Bu davranışi ile Allah’ın Kitabında örnek gösterilen kadınlardan olmuştu (66/11).

‘’Şu bir gerçek ki, biz bu Kuran’da her türlü örneği verdik; ama buna rağmen insanların çoğu bunları görmezden geliyor/inkarda direniyor.’’ (İsra 17/89)

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir