Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Pazar, Ağustos 9, 2020

Metin İkonografisi

 1. İkon, dinde perspektif verici soyut veya somut kutsallık odaklı resim, tasvir veya gravürdür.
 2. İkonografi, ikonları odaktaki anlam veya” perspektif” üzerinden anlatılan teolojik jargon veya bir söyleme dönüştüren eylemdir.
 3. Dinler Tarihi, kutsal metinleri, dinin soyut formu görür.
 4. Her metin kendi dinini inşa edicidir.
 5. İslam haricindeki hiçbir din kendi kitabına kitap demez veya kitap ehli diye isimlendirmez.
 6. Yahudilik kendi kitabına kitap değil yasa veya ahit derken Hıristiyanlar ise daha idealist olarak müjde ismini verirler.
 7. Kutsal metinler, okuyucunun bilgi birikiminin metne yansımasıyla inşa edici forma dönüşür.
 8. Her kutsal metin, bir simgesel anlama sahiptir.
 9. Her kutsal metnin dindarı için kıssacı /narratif tarafı bulunur.
 10. Her dindar kendi kutsal metinlerinden pasajlarla, kelimelerle veya söylemlerle konuşur.
 11. Dindarın jargonu kendi kutsal kitabı tarafından oluşturulur.
 12. Dindarların hayat verici kutsal metinleri kendi kaderlerini de şekillendirir.
 13. Peygamberler kendi kitaplarının şekillendirdiği ve ümmetin yaşayacağı mikro bir ümmet tarihi şeklindeki “siyer” yaşarlar.
 14. Her ümmet, kendi kitap merkezinde peygamberin hayat hikayesinin makro tekrarı olan bir kadere sahiptir.
 15. Her dindar ise hem kendi peygamberinin siyerinden hem de kendi kitabının merkezinde bir tarih şekillendiren kendi toplumunun kaderini kendi hayatında mikro olarak yaşar.
 16. Her kutsal metin bir ikon olarak hem dindarı, hem tarihi hem de ümmeti etkiler ve kutsal bir hidayet verici olarak gösterge veya yönlendirici kimliğe bürünür.
 17. Metin ikonografisi, dindarı yönlendirici, sembolik değerleri olan kutsal değerler ve gündelik konuşma verileri sağlayan metnin simgesel anlamıyla uğraşır.
 18. Bu bakımdan her kültür kendi seküler veya dini edebiyatını kendi kutsal metinlerinin simgesel değerleri toplamıdır.
 19. Söz gelişi Hz. Musa, Mukaddes bir mekan olan Tuva Vadisi’nde ayakkabılarını çıkarması emredilir. Müslüman kendi kutsal mekanı olan mescide ayakkabılarını çıkartarak girer.
 20. Müslüman kendi mescidine davrandığı gibi seküler hayatındaki sıradan mekanlara davranır ve evine ayakkabılarını çıkararak girer.
 21. Yahudiler Musa peygambere verilen bu emirden habersiz davranırlar.
Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir