Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Pazar, Ağustos 2, 2020

“La” Diyebilmek veya İslam Teopolitiğinde Batıla Muhalefet

  1. İslam, öncelikle Kelime-i Tevhid’inde mevcut olan batılı ortadan kaldırma eylemiyle tüm sahte ilahlara, batıl teolojilere karşı radikal bir şekilde yok edici muhalefet içindedir.
  2. Hakkı izhar eden Müslüman, “teolojik” batılları küfür, bu küfrün idamesini ise zulüm olarak görür.
  3. Bu yönde Müslüman, varlık sebebi olarak tüm sosyo-kültürel karanlıklara, antropolojik İslamsızlık hallerine, tarihsel cahiliyye eylemlerine özellikle teolojik olarak Biricik Hak karşısındaki tüm yalancı, sahte ve düzenbaz sistemlerin ilahlarına muhaliftir.
  4. Bu muhalefet, İslam tevhidine, insani değerlere, vicdani kanaatlere aykırı tüm inanç, düşünce ve eyleme karşı olmak demektir.
  5. Bu muhalefet, bir alternatif olma durumu demek değildir. Zira Medine karşısındaki Müşrik Mekke, bir alternatif veya rekabet hali değil Işık karşısında karanlık oluş gibi bir İslamsızlık, Nübüvvetten ve Nebi’den (sav) mahrum ve yoksun olma hali, Hüve (On)’dan uzak olma ve O’nsuzluk durumudur.
    6.Zira İslam bu yetkiyi, tüm insanlığın en ilk inancı, tüm inançların kökündeki gerçek, tüm beşeri değerlerin değişmez ama tahrif, tağyir ve tebdil edilmiş inancı olmasından almaktadır.
  6. Teolojik Batıl ve onun idamesi anlamında zulüm ve onun sosyo-politik formu olan haksızlık karşısında Müslüman muhalefeti bu bakımdan bir alternatif getirme değeri değil, olumsuzlama, değiştirme, düzeltme, yenileme ve ihya etme tavrı ve çabası içinde güçlü bir tepki verme ve devrimci bir yok etmedir.
  7. Batılı yok edici, Hakkı ikame edici Devrimci İslam muhalefeti, yeryüzünde her türlü kötülükle (münker) cihad ederken iyiliğin, “insanlık olarak” ve “doğal olarak” hatta kozmik olarak bu kötülüklerin (münker) alternatifi olmadan olgusal ve fıtraten fiili olarak mevcut olacağını ifade eder.
  8. Neticede İslam teopolitiği, en temel özü olan Tevhidi izhar ederken bile muhalif bir kisveye bürünmekte ve batılıların ifadesiyle Princepts nihil indutit (kral çıplak!) diyebilen ve zulüm karşısında bir tavır, bir duruş ve bir tarihsel eylem olarak “La” (Hayır, Hiç Yok) diyebilen bir muhalefet örgüsüne sahiptir.
Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir