Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Cuma, Temmuz 31, 2020

İslam Bir Ön Ek Olabilir Mi?

 1. İslam bütün dillere kültürlere ve geleneklere en kolay çevrilebilen, anlatabilen ve yaşanabilen tek, eşsiz ve mutlak bir dindir.
 2. İslam ( barışçıl boyun eğmek) ile evrensel “ed-din/ Religio” terimi özdeştir.
 3. İslam, aynı zamanda fıtrat ile yani doğal ve biyo-psikolojik yaratılış (natura) ile özdeştir.
 4. İslam hiç bir beşeri dinin alternatifi değildir onun son formunun en ilk halidir (primal form)
 5. İslam aslında hiç bir şeyin ön eki veya son eki de değildir.
 6. Bir şey “İslam” değilse fıtrattan, doğallıktan ve en saf formuyla yaratılıştan uzaktır.
 7. Müşrik Mekke, Medine-i Münevvere’nin rakibi veya alternatifi değil aksine nübüvvetten ve vahiyden yoksunluk (cahiliyye) halidir.
 8. Kutsal (Numen) olarak İslam, Fenomen olarak “Müslüman gelenek” somut, tarihsel beşeri oluş açısından fark bulunur.
 9. Bu yüzden vahyin (ve sünnetin) kendisi olan İslam ile onun inşa ettiği (etmesi gereken) Müslüman gelenek birbirinden öz açısından farklıdır.
 10. Bu bakımdan beşeri bir olgunun başına İslami kelimesi getirilerek o şey İslami olmaz, Müslüman olur.
 11. Bundan dolayı “İslami tarih”, “İslami politika”, “İslami para” vs. gibi ön ekler yerine Müslüman tarih” gibi “Müslüman bakış” gibi tamlamalar daha uygundur
 12. İslami ön ek büyük sorumluluk olup gerçek teopolitik durumu ifade eder.
 13. İslam terimini ön ek olarak kullanmak beşeri olguları önce teolojize etmek sonra politize etmek demektir.
 14. Esasen Müslümanlar, beşere ait her fenomeni en doğal en anlaşılır ve hakiki anlamıyla tüm insanlığa bütün sadeliğiyle tanımlamak ve öğretmek zorundadırlar.
 15. Sonuçta Müslümanın, siyaset, ekonomi, felsefe gibi fenomenleri anlatması zaten gerçek ve beşeri olgu olacağından onun İslamileştirilmesi veya bunun açıkça belirtilmesi gibi bir gereklilik de yoktur.
Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir