Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Cuma, Haziran 2, 2023

Aksaçlılar Saçları Nerede Ağartmış

Böyle arada bir ‘boş durmayalım,muhalefeti yükseltelim’ gazıyla iktidara parmak sallama bildirisi yayınlamak iyi moda. iktidarı ‘uyarıyorlar’. Uyarıları dinlenmezse ne olacak. Sandıkta dersini alacakmış. Dersini alacaksa bunlara ne oluyor? İktidar kendini toparlasın da seçimi kaybetmesin derdindeler mi?

Nedense bu bildiriler hep seçilmiş iktidarlara verilir. Muhtıra gibi bir şeydir. İktidara ‘ayağını denk al’ uyarısıdır. Kendini müesses nizamı koruma kollama ile görevli sayanlara malzeme oluşturur. 12 Eylül öncesi ak saçlılık görevi TÜSİAD da idi. Ecevit de o bildirilerden nasibini almıştır. Bunların demokrasi ile ilgisi yoktur. 12 Eylülcülere karşı darbeden ancak 4 yıl sonra, 1984 de bir ‘aydınlar dilekçesi’ yayınlanmıştır. O zaman da Özal taze başbakan. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı, Aydınlar Dilekçesi’ni imzalayanlar hakkında “yasadışı bildiri hazırlayıp dağıtmak” tan soruşturma başlattı. İmza atanların çoğu yan çizmiş, ‘okumadan imzaladım’ falan demişti. Yani tokmak hala cuntacıların elinde ama davul seçilmiş hükümetin boynunda. Sonradan bunlar beraat etti ama epey de korku çektiler.

Şimdilerde bu ‘kendini müesses nizamı koruma kollama’ ile görevli sayanların pek esamesi okunmuyor ama yine de eski alışkanlıklardan aksaçlılar vazgeçemiyor. Yazdıklarına baktım zırva tevil götürmez cinsinden, ülkenin gerçek durumunu değil de kendi paranoyalarını yazmışlar. Örnek vermek gerekirse Volkan Bozkır’ın 178 ülkenin desteğini alarak BM Genel Kurulunun 75. dönem başkanlığına seçildiği bir dönemde Türkiye’nin dünyada yalnızlaştığından, itibarsızlaştığından söz ediyorlar. Hepimizin tehdit altında olduğunu söylüyorlar. Anayasa fiilen askıya alınmış da, fetihçi, yayılmacı hevesler varmış da… Bu deli saçmalarına cevap yazmayı bile zül sayarım.

Bu işler şöyledir; biri yazar, bir kaç kişi de şurası şöyle olsa daha iyi der, değişirse değişir, değişmezse öyle gider. Tabi zırt pırt bildiri yayınlayınca onun da pek saygınlığı kalmıyor artık. Kendileri çalıp kendileri oynuyor, bir de militanize edilmiş taraftarlara siyasi gaz verme işlevi görüyor.Bunların 28 Şubatçılara, 15 temmuzculara karşı bildiri yayınladıkları yoktur. Ancak seçilmiş yönetimlere karşı yayınlarlar. Kerametleri de kendilerinden menkuldür. Aksaçlılarmış ya; nerede ağarttılarsa saçları…

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir