Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Cumartesi, Haziran 6, 2020

Müslümana Postmodern Meydan Okumalar

Meydan Okumalara Meydan Okuyucu Panzehir: Tevhid

 1. Müslüman, Tevhid ehli olduğu sürece kendisine korku yoktur.
 1. Tevhidin en önemli yönü, Hakkın izharını kendisi dışındaki tüm batıllıkları ortadan kaldırmayı, izale ve iptalini gerektirmesidir.
 2. Tevhide sarılan Müslümanın ameli, düşüncesi ve niyeti Tevhidin ihlasına bürünmelidir
 3. İslam için idealler ile gerçeklikler reel politik olarak tarihseldir yaşanmıştır ve somut olarak örnekliği mevcut olmalıdır.
 4. Daha kısa bir ifadeyle İslam, gelecekte veya son günlerde en nihai gerçekleşmesini, en mükemmel haline ulaşmayı beklemez. Aksine onun yaşanmışlığı her yönüyle tarihte peygamberlerin önderliğinde, doğada en saf haliyle fıtratta ve bireyde metafizik tezahürleriyle gerçekleşmiştir.
 5. Tevhid, insan kadar öyle bir sade, basit ve alabildiğine yalındır ki İnsanın en doğal haline, spontane oluşuna, kendiliğinden hayatına uyacak kadar beşeri, onu yüceltecek, anlamlı hale getirecek, tüm mahlukatın efendisine dönüştücek kadar ihtişamlıdır.
 6. Bu açıdan Tevhid, hiçbir inançta olamayacak kadar insani, hiçbir mukaddes fenomende olamayacak kadar Kutsal ve red ve inkarlarıyla bu aleme, izhar ettiği biricik Hakikatiyle tamamen Metafiziğe ait bir eylem halindeki kavramdır.
 7. Tevhidi, kendisini yaşayan, konuşan ve düşünen dindarı alabildiğine insanileştirerek onu kendine yabancı kılmayan, başkasını ötekileştirmeyen, politik açıdan en nihayetinde menfeate bağlı terörize etmeyen bir şehadet ifadesidir.

Tevhidin Yozlaşması

 1. Muhavvid Müslüman, kendi kimliğini şekillendirip ona şahsiyet vererek adeta tevhidle ete –kemiğe büründürür.
  2.Muvahhit Müslümanı bekleyen ilk tehdit, kendinden uzaklaşmasıdır.
 2. Kendinden uzaklaşma; irfanından, tarihinden, somut modellerinden, anlamlı fenomenlerinden kopmasıdır.
  4.Müslümanın en büyük ilk çelişkisi, Tevhidin her şeyi dönüştürücÜ, herşeyi Tevhide dönüştürücü (enkültüre edici) hallerden uzaklaşmasıdır.
 3. Bunu cihadı terketmesi izler; cihad; basit bir mukatele değil, nefsindeki vesveseler dahil Tevhid’e aykırı gelen her türlü iç ve dış tehditlere karşı pasifliği, aylaklığı ve hareketsizliğidir.
 4. Bu dünyada yaşayıp bu dünyayı yaşamamayı amaç edinen Müslüman için en büyük cihat, Allah’ı her açıdan yüceltmesi, şeytani, tağuti her şeyin karşısına kıyam etmesidir.
 5. Seküler Batının Hıristiyanlıktan uzaklaşarak gerçekleştirdiği bu yozlaşmayı, Müslümanlar, Tevhidden uzaklaşarak gerçekleştirmektedirler.

Kimlik Kırıcı Tehditler: Zihnen, Fikren, Kalben Dünyevileşme veya Siyonistleşme

 1. Yahudiler, her türlü tarihsel yolculuklarıyla yüzlerce peygamberlerin kucağında, maddi krallıkları, dünyevi nimetleri metafizik eylemleriyle satın alan, sonsuz metafizik alemi kısa vadeli menfaatlerle satın alan en somut tecrübedir.
 2. Muvahhide müjdelenen Cennet, en doğal haliyle Arapça bir kelime olmasına rağmen Cehennem, Müslümana, Arapçaya yabancı garaipten bir kelimedir.
 1. Müslüman dünyaya, maddeye, maddi teyitlere fiziksel fenomenlere meyyal olduğu sürece Yahudileşme tehdidiyle karşı karşıyadır.
 2. Yahudi bu yüzden dünyaya dalan Müslümanın kim olacağının en somut formudur.
 3. İsrail’den tahrif olmuş Yahudi bir muharref kişilik olarak tahrifatı süreçler dizisine dönüştürerek Ahirete imanı ortadan kaldırmış bir geleneğe sahiptir.
 4. Müslüman, kendinde var olan mücadele ve mücahede şevkiyle kimliğine zarar veren Siyonist
 5. Yahudilerden bahseden her Kur’an ayeti dikkatle okunduğunda ruhban kontrolündeki, tarihsel tahrifatın boyutları gözler önüne serilecektir.
 6. Bu bakımdan Yahudilerden bahseden ayetler, aynı zamanda bizim kim olmamamızı anlatan ayetler olarak dikkat çekicidir.

Şahsiyet Kırıcı Kısıtlayıcı Tehditler: Ahlaken Teopolitik Evanjelikleşme

 1. Hıristiyanlığın görünürdeki bu maddi dünyayı reddedici yönü onu göksel ve her şeyi eski gören ve yenileyici bir yöne doğru iteklemiştir.
 2. Evanjelik anlayış için Müjde denen İsa Mesih’in getirdiği ve haber verdikleri haricindeki herşey eskidir, batıldır.
 3. Bu dünyadan kaçan duygulara yönelen, metafizik krallığın peşindeki evanjelikler için dünyadaki her yer yıkımı hakkeden Babil hükmündedir.
 4. Bu kötümser durum teopolitik açıdan tüm dünya yıkılıp Göksel Kudüse dönüşünceye Tanrı krallığı kuruluncaya kadar devam edecektir.
 1. Müslüman Tevhit ekseninden koptuğunda onu bekleyen en büyük tehditlerden biri kişiliğine yönelik evanjelikleşme eylemidir.
 2. Evanjelik Hıristiyan, Müslüman için en somut haliyle dünyadan koptuğunda kim olacağını veren en somut örnektir.
 3. Sonuçta Allah’ın peygamberleri yoluyla çizdiği, ilahi kader planından, dolayısıyla teopolitik durumdan uzaklaşan Müslüman, politik teolojiye yani alabildiğine bu dünyaya yıkım uygulayan bir teolojiye doğru meyletme tehlikesiyle karşı karşıyadır.
 4. Unutmamak gerekir ki; Sonsuz Varlığa köle olan fanilere özgürlük bahşedecektir.
Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir