Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Cumartesi, Kasım 27, 2021

İlahi İmtihan

1. İlahi imtihanlar geçmişle ilintili değil…. biz Hindu değiliz ki sebep -sonuç ilişkisini anlatan Karma öğretisine sahip olalım.
2. Yine biz Budist değiliz ki kaderimizi salt bilinçli irademizle de elde edelim..
3. Halbuki bizim için her olayın kendisi bir imtihan olmalı.
4. Buna karşın her imtihan da “şu anla” ilintili anlaşılmalı.
5. Dolayısıyla her an, en nesnel haliyle aslında bir imtihan kabul edilmeli
6. Biz Müslümanlar için kader kronolojik işlemez. Zira biz Yahudi değiliz ki bu kronoloji bizi siyonizmin hedeflerine götürsün; veya Hıristiyan değiliz ki kendi kaderimizi sadece kendimiz yaratalım.
7. Halbuki Müslümanın ölçütünde her şey fenomenolojik olmalı mukayeseli anlamlar dolu, tarihi inşa ederek giden bir çizgide olmalı
8. Ancak ayetleri tefsir etmeye alışık olan Müslümanlar, buna alışık olmaları gerekirken ne yazık ki en çok bildikleri kendi hayatlarını bile hakkıyla tevil edemiyorlar.
9 Dahası her imtihan, Allah ile aramızda bir duvar örmemeli aksine O’na yaklaştıracak ve O’nu hatırlatacak sağlam bir köprü olmalı.
10. Bu tavır, Müslümana hayatı anlık, dolu dolu, anlamlıca yaşatırken daha detayda hem günahları hem de sevapları keskin gözle farketmeye ve her anı, bir temizleme zamanı görmeye götürebilmeli.
11. Bu yüzden ki mesela Sad b. Ebi Vakkas hastalanınca Hz. Peygamber “Haris b. Kelde’yi çağırın o iyi bir hekimdir” buyurmuştu. Çağlar ötesinden gelen mesaj bu.
Prof. Dr. Mustafa ALICI

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir