Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Çarşamba, Şubat 21, 2024

Sorunu, kapitalizmin “kirli ekonomik ilacı” ile çözemeyiz!..

Emperyalizmin, özellikle gelişmekte olan ülkelere mesajı nettir: Zaten, ağır borç yükü altındaydınız, KOVİD-19 nedeniyle ekonomileriniz, insanları açlığa sürükleyecek düzeyde çöktü, gelin, size yeni para verelim, bu parayla hem gündelik sorunlarınızı çözün hem de yeniden yapılandıracağımız borç tablonuz ile küresel finans baronlarına çalışmaya devam edin.

Çareyi, IMF-Dünya Bankası ekseninde arayacak her devletin/milletin başına gelecek büyük felaket budur. Emperyalizm, bir yanda Avrupa’yı “üçüncü dünyalılaştırırken” diğer yanda “üçüncü dünyayı öldürmeyi” planlıyor!..

Bunu, zaten çökmüş olan neo-liberal uygulamalara sarılarak çözmenin mümkün olmadığı açıktır.

Küresel finansal sisteminin öğütücü dişlileri arasında kalmayı sürdüren her millet yok olmaya mahkümdur.

Beka mücadelesi ekonomiye kaymıştır, panik atak önlemleri bir kenara bırakıp bir “milli beka ekonomisi” üzerinde çalışmamız gerekmektedir.

Emperyalizmin tarihin bir kırılma noktasında karşımıza dikileceğinin alarmını 8 Kasım 2018 tarihli “Milli Beka”yı piyasaya emanet edebilir miyiz?” başlıklı yazımızla önceden vermiştik, şöyle demişiz:

Kamu İktisadi Teşebbüsü fobisi” 80’li yıllarda vahşi kapitalizmi işbaşına getirmek için kurgulandı, beyinlere tecavüz etmeyi sürdürüyor, KİT’ler gerekirse yine devreye sokulur, yüksek istihdama sahip büyük kuruluşların iflasına izin verilemez, önce KİT olur devletleşir, devamında gerek duyulursa, yine özelleştirilir…(1)

Türkiye yaşayarak öğreniyor. Ülkeye 80’lı yıllarda dayatılan ve günümüz “vahşi kapitalizminin” zeminini oluşturan neo-liberal politikalar ile bir yere varılamıyor.

Kamunun ekonomideki gücünün arttığı, gerektiği ölçüde “karma ekonomi” zeminli, özellikle ekonomi büyüme ve yüksek istihdamı hedefleyen “sosyal ekonomi” anlayışı ile buluşmak zorundayız.

· DİJİTAL İKTİSAT KONGRESİ TOPLANMALI…

Durum, İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat-4 Mart 1923) (2) dönemi kadar vahimdir. Bugünün dünyasında uzun hazırlıklar ile hele bir de KOVİD-19 tehdidi yaşanırken İzmir’de buluşmanın bir anlamı yoktur.

Davet çıkarılacak tüm akademisyen, uzman, sektör temsilcilerinin “virüs sonrası dünya” ile bağlantılı görüşleri alınıp, yine oluşturulacak daha küçük çalışma gruplarının Türkiye’nin her yerinde konferans sistemiyle tartışma programları geliştirmesi sağlanabilir.

Kısa bir zaman diliminde ortaya çıkacak tablonun devamında medya zemininde “siyaset üstü” olarak tartışılması esastır.

İnsanlara #EVDEKAL demek doğru bir çözümdür. Ama, neo-liberal politikaların bütün toplumlarda nüfusun yüzde 1’ine, toplam servetin yüzde 52’sini aktardığı bir dünyada “sürdürülebilir çözümler” bulmamız gerekiyor.

“Vahşi kapitalizmin” mirası, evinde oturan varlıklı bir ailenin hayatta kalacağını, fakat evinde oturan gündelikçi bir işçinin eşi ve evlatlarının aç kalacağını gösteriyor.

· SANAL PARAYLA SANAL DÜNYA KURULUR…

Emperyalizm, KOVİD-19 bahanesiyle 6-8 trilyon Dolar düzeyinde parayı ekonomilere pompalamaya hazırlanıyor. Bu “kirli paradır” çünkü karşılığı yok!.. Bizi bir şekilde “kirli ekonomik ilacı” yutmaya zorluyorlar.

Tek işlevi, zaten yüksek borçlara sahip gelişmekte olan ülkelerin insanlarını daha yüksek borçların altına sokmaktır.

Karşılığı olmayan, tamamı ekran üzerinden üretilen bu paranın yatırım/istihdam amaçlı kullanılması imkansızdır, çünkü bir devletin hazinesine girmesinin birinci yılından itibaren, faiz olarak çıkmaya başlayacak, geride de yeni bir borç batağı ve esaret bırakacaktır.

“Sanal para” son 40 yılda hiçbir millete faydalı olmadı, aksine, o milletlerin gelecek kuşaklarının refah ve özgürlüğünü “borç ekonomisi” ile ipotek altına aldı.

Bu sistemi, “kendilerini de patron sanarak uzaktan seyretmeyi” ve “ büyük hırsızlığın konfor getiren bölümüne ortak olmayı” tercih eden Avrupalılar, İtalya ve İspanya’nın, Yunanistan gibi “finansal emperyalizm” tarafından esir alınmasından sonra ne olduğunu çok iyi anlayacaklar.

Dünya gerçeği budur.

SON SÖZ-BİR SORU: HÜKÜMET KAMU BANKALARI ÜZERİNDEN İŞ DÜNYASININ SORUNLARINI HAFİFLETMEK İÇİN BİR DİZİ ÖNLEM AÇIKLADI. BU POLİTİKALARA ÖZEL VE YABANCI SERMAYELİ BANKALARDAN OLUMLU BİR CEVAP GELDİ Mİ? GELMEDİ. O ZAMAN, NOKTA

(1) https://www.star.com.tr/yazar/milli-bekayi-piyasaya-emanet-edebilir-miyiz-yazi-1393134/

(2) https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir_%C4%B0ktisat_Kongresi

Ardan Zentürk/Star

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir