Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Çarşamba, Şubat 21, 2024

Saldıran İçin Truva, Savunan İçin Bedir: Çanakkale

1. Batı için her savaş, bir anlamıyla kutsal haçlı savaşı mitolojik bir anlayışla “tanrıların veya titanların savaşı”..
2. Bizim için ise her galibiyetimiz, vakur ve mağrur bir şekilde, taşlıklık yapmadan kazanılan bir Bedir..
3. Her mağlubiyetimiz, kimsenin karnını deşmeden insanca yasını tutabildiğimiz, şehitliğin alabildiğine yaşandığı bir Uhud.
4. Her fetih, kimsenin kılına zarar gelmediği, kalplerin fethinin sembolize eden bir Feth-i Mekke..
5. Mehmetçiği, Bedir’de savaşan sahabe ile özdeş görmek önemli; çünkü Bedir savaşına katılmak için Enes bin Nadr gibi çocuk sahabeler büyüdüklerini, delikanlı olduklarını göstermek için parmaklarını üzerine dikilmeleri gibi Osmanlı’da da henüz bıyıkları terlememiş çocuklar askerlik şubelerinin önlerinde askere yazılmak için ayak parmaklarının üzerinde dikiliyorlardı.
6.Zira Çanakkale Bedir ise İstanbul, onun sigortası Medine’dir. Osmanlı için…
7. Zira Kutsal topraklar, Üsküdar, Harem semtinden başlar onun için orasının adı Harem’dir.
8. Anadolu yakası Mekke toprağı ise Eyüp Sultan Medinedir bizim için.
9. Özdeşleşmeye bir başka örnek de
Osmanlı Kudüs’te yaptırdığı tüm çeşmelerin temelini Muharrem ayında atmış ve sonrasındaki muharrem ayında ise tamamlamıştır. Hz. Hüseyinin susuz bırakılmasını yad etmek ister çünkü.
10. Zira Osmanlı için medeniyet; diriltme medeniyetidir. Yine Osmanlı için
Toprak cihandır, bayraktaki Hilal Allah’ı sembolize eder.
11. İrfanımız, can almayı öğretmez aksine hayat vermeyi, ihya etmeyi, hayat kazandırmayı öğretir.
12. O yüzden Müslüman Türkçemizde “vermekle” ilgili deyimler daha çoktur
Almak garipsenir kınanır. Meselâ biz “çay içer misiniz? ” deriz “çay alır mısınız? demeyiz.
13. Biz bardak bitmeden çay koymayız yarı içilmiş bardağa.. Vermenin kültürünü de geliştirmişiz.
14. Cahiliyyede mal gibi satılan kölelere, kadınlara İslam “insan” dedi..

15. Çanakkale; Allah karşısında boyun eğen bir milletin kimseye secde etmeyeceğinin bir göstergesidir.
16. Nitekim kafirler bize hiç tek saldırmadı. Hep saldıranlara çoğul ekiyle küffar dedik.
17. Biz sayıca hiç kafirden üstün olmadık hep biz Bedir’deki gibi bir avuç Müslüman kaldık
18. Buna karşın küfür hep tek millet oldu hep haçlılar birleşti. Kimi yamyam kimi Hindu bütün akvamı beşer bize karşı dikildi.
19. Hiçbir araya gelmesi mümkün olmayan milletler tıpkı Bedir’de Uhud’da olduğu gibi birleşerek karşımıza çıktılar.
20.Çünkü aslında hep devirde kafir bir Truva Atı; içinde beslediği düşmanlığı ortaya çıkaracak fırsatı kollamaktadır.
21. Her devirde biz Millet olarak daima iman tarafını seçtik, Hakk’ın tarafını seçtik
22. Mazlumun, masumun yanında olduk…Hiç zalim olmadık olamadık.. Hiç fıtratımıza ters işler yapmadık…
23. Bizim toprağımızda yaşayan namusumuz sayılan Hıristiyanımız da bize benzer “Allaha şükür” der doyunca “Hamdolsun” der “iyiyim” demez.
24. Biz bizde olanı kendimize benzetiriz, dönüştürürüz, iç devrim yaptırırız, her fıtrattan sapana yardım eder fıtratını hatırlatırız…
25. Bizim tüm fiillerimiz ettirgendir.. Biz yemeyiz sadece dediririz de. Biz içmeyiz sadece içiririz de ama öğretmek için öğreniriz.
26. Biz hayat vermek için hayatımızı feda veririz. Bedir’de.. Çanakkale’de.. Herhangi bir devirde ve bir yerde…
Prof. Dr. Mustafa ALICI

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir