Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Cuma, Haziran 9, 2023

Post-Dijital Çağ

1. Aydınlanma Çağı’ndan beri devam eden hümanizm devri kapanıyor ve transhümanizm ve posthümanizm dönemi başlıyor..
2. Biyo-cinsiyetsizlik feminal karakter veya çift cinsiyetlilik artık öne çıkıyor..
3. Nano- teknolojik güçlerin küresel ekonomik veya askeri güçlere olan stratejik diyalektiği başlıyor..
4. Tek tek milletlerin, bölgelerin, kıtaların etkinlikleri, pasiflik, aktiflik bazda olmak üzere volker-psikolojik( ulusal psikolojik) haritaları bağlamında çıkarılıyor.
5.Ülkelerin, bölgelerin anı olaylara hazırlıkları veya hazırsızlıkları, politik söylemlerdeki değişimleri veyahut hermenötik reaksiyonerlikleri ölçülüyor.
6. Dini fenomenlerin dindar için anlama dayalı değerlerindeki ödünsellikleri, vazgeçilebilirlikleri, se qua no ( olmazsa olmaz) durumları değerlendiriliyor.
7. Dindarların, dinlerine veya başka dinlere veya öteki dindarlara reaksiyonlari, bilişsel algıları, streotip anlayışları, dini durumihlalleri hatta en radikal haliyle dinden dönmeler veya agnostik durumlar inceleniyor.
8. Büyük dinlerin teopolitik durumlardaki algı değişmeleri bilhassa seküler/profan olaylardaki hikmetsel veya determinist tavırların bölgesel, ulusal veya küresel ölçekte etkileri belli boyutlarla standarlaştırılıyor.

Prof. Dr. Mustafa ALICI

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir