Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Cumartesi, Haziran 25, 2022

14 Şubat “Sevgililer Günü”.. Aziz Valentin Günü

1. Roma İmparatoru 2. Claudius askerlerin evlenmesini yasaklar. Papaz Valentine sevgililer arasında gizlice nikah kıyarak bu yasağı ihlal eder. Olay ortaya çıkınca rahip Miladi 270 yılı 14 şubatında idam edilir. ..işin mitolojik hikaye kısmı…
2. Hırıstiyanlık Avrupa’da yayılınca Papa Gelesius 496 yılında Valentine’yi ödüllendirmek için 14 Şubat gününü Kilise liturjik takviminde “Aziz Valentine Günü” olarak ilan eder.. İşin Roman Katolik skolastik kısmı..
3. Katolikler için önemli bir gündür 14 şubat. İşin garibi Ortadokslar bu günü kutlamazlar çünkü Valentine Katoliktir….İşin mezhepsel kısmı…
4. Aydınlanma döneminde bu gün ahlak dışı faaliyetler için kullanıldığından İtalya’da kilise tarafından yasaklanır… İşin neo-pagan ahlaksızlığa meşruluk verme kısmı..
5. 1800’lü yıllarda 14 şubat sevgililer günü olarak tekrar ilan edilir. Batı toplumunun ayrılmaz bir parçası olan sevgililer günü o gün bugündür bir modern hurafe halini alır… İşin seküler ekonomik kısmı..

SONUÇ
1. Papaz Valentine, kendi evlenmez milleti gizli gizli evlendirir. nikahın gizlisi olmaz bir kere! .. Bu işte zurnanın ilk deliği..
2. Seküler Batı’dan gelen her unsur, Hıristiyan pagan kültürel köklere sahiptir ve bizi muhteşem irfanımızdan uzaklaştırır… bizi BÜYÜK DOĞU’dan koparır!… Bizi dinimizde kalsak bile yozlaştırır.. bu da zurnanın zırt dediği yer!!

Prof. Dr. MUSTAFA ALICI

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir