Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Çarşamba, Mayıs 18, 2022

Mekke’nin Fethi

Bu yazı üç şeye odaklanıyor;
a. Müşriklerin elindeki Mekke ne anlama gelmektedir?
b. Biz Müslümanlar için Mekke nasıl bir şehirdir ve dini anlamı nedir?
c. Evrensel açıdan Mekke’nin fethi nedir?

Kutsal bir toprak ve bir coğrafya
1. Mekke haritanın şekillendirdiği, bilinmeyen veya Arzı Mevud’un sakinleri Yahudiler gibi nostalji duyduğu mega mit toprak değildir.
2. Aksine Mekke, Hz. İbrahim, Hz. İsmail ve Hz. Peygamber ( s.a.s) gibi mukaddes insanların anlam kattığı, vahiyle ve siyerle anlamı devam eden tarihsel kutlu bir şehirdir.

Mekke’ye yönelik üç yaklaşım:

1 Onu ortadan kaldırmak yok etmek haritadan silmek isteyenlerin tavrı: Ebrehe ve Ordusu.

2.Onun içindeki tarihi değerleri İslama ait her türlü değeri Kuran-ı Kerime indirgeyici tekelci (monopolist) tavır: Selefi Vehhabi çizgideki Suud tavrı.
3. Mekke’nin İbrahim’den İsmail’den gelen mirasını koruyan, Hz. Peygamber’in dolaştığı yerleri mukaddes bilen Onun ayak izlerinin peşindeki ortayol yaklaşımı: Ecdadımızın tavrı.

1. Yok edici tavır:
a. Ebrehe Mekke’yi yok etmek istediklerinde yeryüzünün bilinen en güçlü ve iri cüsseli filleri zamanın tanklarıyla saldırıya geçince gökyüzünün bilinmeyen ebabil kuşlarına çer çöp oldu.
b. İsrail’in Babil kralıyla işbirliği yapıp teslim olması gibi Hz. Peygamber’in dedesi de Ebrehe’yle işbirliğine girip teslim etseydi kendine ait develerini istemeseydi tıpkı Kudüs gibi yerle bir olurdu.
c. Aksine Ebrehe’nin yüzüne söylediği Mekke’nin sahibine teslimiyeti Mekke’yi kurtardı.

2. Tekelci- Monopolist Tavır:Selefi -Vehhabi

a. Mekke’nin tüm değerlerini hafife alan, yok eden, ilk tarihe döneyim diye tüm tarihini yok eden sadece Kur’ana indirgeyici tavırdır
b. Bu tavır, tarihi yerle bir edip zamanın, saatin, günün durduğu bir yerde saat kulesi inşa etmektir.
c. Manevi azametin olduğu bir yerde maddi yönü olan devasa cüsseleri oteller AVM’ler inşa etmek aslında Ebrehe’nin fillerini şehre çağırmaktan farksız.
d. Bu tavır, Harem-i Şerif’i salt turizm bölgesine dönüştürmek, otellerle onu çevirmek, debdebeye jeep içinden şeytan taşlamaktır.
e. Anlamdan uzak, kutsalın inşa ettiği şehir yerine şehrin inşa ettiği yeni mitler meydana getirmek
f. Ebu Cehil’in evini anlamsızlaşır diye umumi tuvalete dönüştüren sembolizmine girmektir.
g. Hz. Peygamber’in doğduğu eve dünyevi seküler anlamlar vererek halk kütüphanesine çevirmektir.

3. Ortayol Medeniyet çizgisi: Ecdadımızın Tavrı

1. Bu tavır tarihsel olarak hanifliği ve İbrahim’in inşa ettiği Kabe merkezli bir şehri bize anlatır.
2. Bir evin Kabe’nin “inşa ettiği” bir şehirdir Mekke.
3. Hacıların Hacer validemizin koşmasını nedensiz olmadığı bilir çocuk İsmail’in susuzluğunun acelesini ve Hacer’in telaşının yansıdığı bir Safa ve Merve anlamıdır.
4. İsmail’in Babası İbrahim’e olan özlemini, Hz. Peygamber’in acılarını bize ilk elden hatırlatır.
5. Allah bizzat sıradan eylemlerden nasıl şeair meydana getirdiğini belirtir.
6. İslam’ın basit ve sade olgulardan nasıl karmaşık tarihsel ve fenomenler oluşturduğunu hatırlatır.
7. Bu tavra göre Kabe’nin azameti, insanlığın inşa ettiği Rabbin evi oluşunda gizlidir.
8. Kabe’nin suretinde Beyt-ül Mamur’un esrarına inanmaktır.
9. Mekke bir iman alanıdır, tarihsel olarak İman ile Şirkin mücadele alanıdır..
10. Müşriklerce putlarla sahte ilahlarla doldurulan Kabe’ye doğru secde etmeyen peygamberin hanif olarak farklı oluşuna müşriklere uymamaya verdiği önemi bize hatırlatır.
11. İmanın müşriklerce acımasızca sorgulandığı ama müminlerde teskiye edildiği yerin adıdır Mekke.
12. Şirkin bizzat Hz. Peygamberce tarafından temizlendiği sonra tekrar tarihte kirletildiği Müslümanın gönül evidir Kabe.

Mekke’nin Fethi nedir??

1. Hicretin devamdır Mekke’nin fethi.
2. Bitmeyen bir hesabın sonudur.
3. Bitmeyecek mücadelenin hayırlı akıbetidir.
4. Hicret, Hz. Peygamber’den kurtulmak değildir.
5. Aksine Hz. Peygamber’den yoksun kalmaktır.
6. Mekke’de Hz. Peygambersizlik hali nedir onu anlatır.
7. Müşrik Mekke, Müslüman Medine’nin alternatifi değildir.
8. Karanlık, nasıl ki ışıksızlık halidir ? Mekke, Peygambersizlik halini nübüvvetten yoksun karanlıktadır, onu anlatır.
9. Karanlıklar içindeki Mekke’nin anlamsız hayatını ve oyun eğlencesini izhar eder.

Mekke’nin Fethinden Dersler

1. Mekke’nin fethi Medine’ye benzemektir
2. Hz. Peygamber’e şehri Hz. Yusuf’un kardeşlerinin pişmanlığı gibi onların nedameti gibi teslim etmektir.
3. Buna karşılık Hz. Yusuf’un kardeşlerine gidip hepiniz hürsünüz demesi gibi Hz. Peygamber’in kendi kabilesine gidin hepiniz hürsünüz demesi gibidir
4. Bizim için her fetih, bir Mekke’dir.
5. Mekke’ye giren Hz. Peygamber’in yaptığı gibi eman vererek herkese barış vererek fethetmek ama Medine’ye benzetmektir.
6. Fethedilmiş Mekke, imanı, inşa edilmiş Medine, sivil İslam’ı anlatır
7. Mekke bir mümin gibi Allah’ı gönül evine sığdırmayı bize anlatır
8. Mekke, her daim Kabe’yi şirkten temizlemeyi içimizdeki putları devirmeyi onu mutahahar kılmayı amaçlar
9. Mekke’nin fethi nefsimizi müşrik Ebu Süfyan gibi bilip onu sahibine teslim etmektir.
10. Mekke’nin fethi, Kuddüs’ün, mukaddesatin muazzamaya dönüşmesidir.
11. İmanın şehri Mekke’yi İslam’ın yaşandığı Medine’ye bağlamaktir.
12. Dedemiz için İstanbul’un fethi bir Mekke fethiydi
13. Belgrad’ın fethi bir Mekke fethi gibiydi
14. Viyana’yı da Mekke gibi fethetmek istedi ecadımız
15. Zira biz istila değil bize miras verilen bu alemin sahipleri olduğumuzu bize anlatır fetih
16. Fetih kanlı bir devrim değil şirkin kendiliğinden dönüşümüdür
17. İslam’ın devrimi inkılap olarak kişinin kendisinde gerçekleştirdiği devrimdir
18. Mekke’nin sömürmek ve işgal etmek değil barışı hareketlendirmektir.
19. Barışı ettirgen kılıp hakka teslim ettirmek barışı yayıp medeniyet inşa etmektir.

Son olarak;
Ey müşrik pagan Roma
Ey güce tapan Babil
Ey küresel sermayenin küresel politik gündemlerin başkenti Washington
Ey batıl çarkın nirvanası Delhi
Ey beyaz ayıların şehri Moskova
Ey dünya sömergesinin başkentleri Londra, Ey Paris

Bilin ki her biriniz peygamberden yoksun birer müşrik Mekkesiniz
Bir gün sizden biri sizi Medine’ye benzetecek
Kaçamayacaksınız
Karanlığınız, Nur geldi sona erecek FETHEDİLECEKSİNİZ…

Prof. Dr. Mustafa ALICI

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir