Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Perşembe, Eylül 24, 2020

Doğumu ve Vefatı ile İsa Mesih

1. İlahi kelamı, teolojik olarak ruhban eliyle tahrif eden Yahudilere ve onları antropolojik olarak tahrif eden Hristiyanlara gelen Resul; Allah’ın bir sınaması olarak İlahi Kelam ve ruh şeklinde oldu..
2.İlahi Kelam İsa Mesih’in doğumu hakkında üç görüş benimsediler:
a. Gayr-ı meşru bir çocuk ( negatif olarak- Yahudiler),
b. Tanrı oğlu (Pozitif olarak- Hristiyanlar)
c. Gelecekte imparatorluğu yıkacak politik bir isyancı (Nötr tavır- Roma Pagan idare)
3. İsa Mesih’in vefatı konusunda da üç tavır oldu;
a. Haçta şanlı ve insani ölümü tanrı olarak dirilişi ( pozitif Hristiyan tavrı)
b. Mürted ve Yahudiliği ifsat eden yalancı biri (Negatif tavır: Yahudiler)
c. Politik bir Asi: (Roma Pagan Tavrı)
İsa Mesih’in doğumu ve vefatına İslami tavır
1. Allah Kelamı’na gelecek içinde koruyucu kollayıcı bir baba yok.
2. Ruhsuz bir kavme kelam ve ruh dışarıdan gökten üflendi.
3. Yahudi-Hristiyan ve diğer pagan milletler tarih boyunca Allah kelamını tıpkı İsa Mesih’e yapılanlar yapıldı:
a. Ruhbanların eliyle benzer pasajlar getirildi ( teşbih)
b. Köksüz bırakılıp üzerinde oynandı (tahrif)
c. Başka bir kitapla ile tağyir ile değiştirildi (haçta başka birinin öldürülmesi)
d. Allah kelamı yok edilemez mahrum bırakılıp göğe çekilir
e. İlahi kelam çorak ve çöl bir yeri yeşertmek üzere Mekke’ye iner

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir