Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Salı, Eylül 26, 2023

Antarktika’da Dalgalanan Türk Bayrağı.!!!

Dünyânın 5. kıtası, Antarktika, 14 milyon yüzolçümüyle Avusturalya’nın iki katı büyüklüğünde…!

Kuzeyden daha uzakta bulunmuş ve tropik veya ılık bir iklime maruz kalmış, yâni ormanlarla kaplı olduğu ve çeşitli eski canlıların yaşadığı bir yer anlamına geliyor.

Haritasını 1513’de çizen Türk Amiral Pîri Reis, İnsânlık tarâfından keşfi 1818-1820 yılları arasındadır.

UFO Operasyonu adlı belgeselde Antarktika’nın gizli yer altı üslerine ev sâhibliği yapdığından bahsedilmektedir.
Kezâ,1991’de KGB, “Yüksek Atlama Operasyonu” üzerine ışık tutan bazı belgelerde de…!

ABD çalışan Sovyet casûsları tarâfından elde edilen istihbarât raporlarında, ABD’nin Antartika’ya çok sayıda sır dolu sefer yapdığı belirtilmektedir.
Amiral Richard E. Byrd Jr. ve Görev Kuvveti 68, Yüksek Atlama Operasyonu’na 26 Ağustos 1946’da başlamış ve Şubat 1947’de sona ermişdir. Görev Kuvveti 68, 4.700 erkek, 13 gemi ve 33 uçakdan oluşmaktaydı.
Zâhide amacın araştırma
üssü kurmak olsa da gerçeğin sır olduğunu söylemek mümkün..!
Zirâ, Yüksek Atlama Operasyonu hızlı ve gizli yapılmışdı. 220 saatlik uçuş ve 70.000’den fazla hava fotoğrafı..!

Amiral Byrd, Savunma Sekreteri James Forrestal ile görüşmesinden önce Güvenlik Hizmetleri tarâfından sorguya alínması, “ABD’nin düşmân bölgelere karşı derhâl savunma önlemlerini almasının zorunlu olduğunu” ilân etmesi bu gizemi giderek daha da artırmışdı.
Antarktika hâlâ en izole ve gizemli yerlerden biri olmayı sürdüğü gibi üzerindeki sansür devâm ediyor.
Burada meyâna gelen garîb olaylar hakkında şok edici bilgiler var.
Bir deniz subayı, “uçsuz bucaksız bir bölgede buz üzerinde büyük bir açılış” görürüyordu.
Ancak bilim adamları konuşmamak üzere niçin uyarılmışdı?
Gerçekden Antartika sadece yalıtılmış, dondurulmuş bir kıtamıydı?

İşde böyle bir yerde artık biz de varız. Şöyleki;
26 Şubat–4 Nisan 2017 târihleri arasında, İTÜ, KTÜ, Gâzi Üniversitesi ve Hitit Üniversitesinden, toplam 9 bilim insânımızdan oluşan bir heyet, birinci Ulusal Antarktika Seferine çıkmışlardı.
Bu ilk seferde Antarktika kıtasında 4 bin kilometre yol kat edilerek 17 topoğrafik kara ölçümü, 38 alanda gözlem, 45 noktadan numune alma ve toplamda 2 milyon m2 alanda incelemeler yapılmışdı. Buradan elde edilen veriler, Türk bilim üssünün konumu ve yapısı için ön fizibilite niteliğindeydi.

İkinci Bilim Seferinde ise;
21 bilim insânı, 1 teknisyen, 1 doktor, 1 aşçı, DKK’ndan 1 temsilci ile belgesel çekmek üzere 3 TRT personeli de yer almışdı.
28 kişilik ekipdeki biim adamları; Boğaziçi, Erzincan Hacettepe, İÜ, İTÜ, KTÜ ODTÜ, Piri Reîs ve Receb Tayyîb Erdoğan Üniversitesi’nin akademik personelleriydi.
Bu ikinci gidiş deniz ve kara ekipleriyle 18 kişi Mart 2018 târihinde, Punta Arenas limânı, Macellan Boğazı, Drake geçidi rotası üzerinden Antarktika idi.9 Dünyânın en zorlu geçidi olarak bilinen Drake geçidinde, 8 metreyi bulan dalgalar arasından Antartika’nın King George adasına ulaşılmışdı. Önce Horseshoe adasında çalışmalara başlayan Türk ekibi, daha sonra sırasıyla Calmette körfezi, Adelaide adası batı kıyıları, Hovgaard adası, Nansen adası, Portal noktası alanlarında; hem karada hem de denizde yer bilimleri, toksikoloji, buzul bilimi, iklim bilimleri ve fiziki bilimleri kapsayan toplam 9 bilimsel projenin faaliyetlerini başarı ile yürütmüşdü.
Gemi ekibimiz Horseshoe adasında bayrağımızı açarak Türkiye’nin dört bir tarâfından ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin gönderdiği Antarktika temalı 280 resim, bilim insânlarımız tarâfından fotoğraflanmışdı.

Daha sonra 11 kişilik bir ekip Robert adasında kurulacak olan geçici Türk kampının ön hazırlıklarını yapmak üzere, 14 Mart 2018 tarihinde Punta Arenas’dan uçak ile King George adasına uçmuşdu. Şili devletine âid Escudero üssünde giden bilim insânlarımız burada bir gece kaldıktan sonra Şili Hava Kuvvetlerine âid helikopterler ile Robert adasına ulaştırılmışdı.
Ekipten bir kişi de işbirliği kapsamında Polonya üssüne katılmışdı.
Robert Adası’na varan ekibimiz, ilk olarak geçici bilimsel kamp alanını kurarak buraya 9 adet çadır, 1 adet jenaratör, gıda malzemeleri, yakıt ve bilimsel ekipmanlar olmak üzere, toplam 5 ton malzeme taşıdılar.
Kampda ihtiyâç duyulan gıda malzemeleri, kara gömülmüş durumda muhafaza edildi.
Kamp alanına yerleşen bilim ekibimiz hep bir ağızdan İstikâl Marşımızı söyleyerek bayrağımızı Antarktika’da göndere çekdiler..
Bu durum bendenizde merhûm Ârif Nihat Asya’nın “Bayrak Şîiri”ni hatırlatmaktadır.
Hâni “Sen nereyi istersen oraya dikeyim” cümlesi yok mu..!?
Kara kampındaki bilim insânlarımız da;
Yer bilimleri, deniz bilimleri, ekoloji ve biyoloji alanlarında toplamda 6 proje yürütdüler.
-15 derece ve 120 km/saat rüzgârda çalışdılar.
Daha sonra kamp ekibi Şili bayraklı Betanzos gemisi tarafından alınarak, gemi ekibimiz ile buluşmak üzere Nansen adasına doğru hareket etdiler.
Sonuçda Horseshoe Adası’nda “Türk Bilim Üssü”nün kurulması için karara varıldı.Yine de nihaî karar, İTÜ tarâfından hazırlanacak raporunun değerlendirilmesinden sonra verilecek..!
Bilim seferi sırasında kullanılacak kamp malzemeleri, bilimsel ekipman, kişisel malzemeler ve tıbbi malzemeleri içeren 23 ton malzeme uçak, kargo ve konteynerlar aracılığı ile Antarktika’ya ulaştırılmışdı.
2. Antarktika Bilim Seferi, sadece bilimsel bir başarı değil, aynı zamanda lojistik bir başarıdır.
Zirâ, 15 bin kilometre uzakda, çok zor şartlarda çalışmak kolay bir iş değildi.

Malûm, Antarktika’nın % 98’i buz tabakası ile kaplıdır.
Dünyânın tatlı suyunun % 67’si, buzul olarak bu kıtadadır.
Bilim insânları burada iklim değişikliğini, canlılar ve deniz seviyesi üzerindeki etkilerini araştırırlar. Balıkçılık, jeoloji, tıp, astronomi gibi husûslarda önemli veri alandır.
Bununla birlikte, zengin maden ve hidrokarbon rezervi olduğu bilinmektedir.

Antarktika Andlaşması’na Türkiye dâhi 53 ülke tarâfdır. 29’u danışman, 24’ü danışman olmayan, gözlemci ülkelerdir.
Türk bilim insânlarının Antarktika’da yaptığı bilimsel çalışmaların kurumsal bir kimlik kazanması için, Türk Bilimsel Araştırma Üssü’nün kurulması önem arz etmektedir.
Bu üs kurulduğunda, “Danışmân Ülke” statüsü kazanacağız.
Bu sebeble Antarktika,Türk uydularının kapsama alanına sokulmuşdur.
Şimdi birileri Türkiye nere, Antarktika nere, 15 bin kilometre uzakta, ne işiniz var?” diyebilirler.

Güney Kutbu’nun 1818 yılında keşfedildiği bir dünyâda kimsenin varlığından bile hâberdâr olmadığı Antarktika’ya, dünyâ haritasında yer veren Piri Reis’in torunlarıyız.
Biz, Antarktika’ya, Piri Reis’in 500 yıllık vizyonunu tâkib ederek, onun rûhunu şâd etmek için gitdik.
Turistik bir geziye değil, kalıcı olmaya, hak iddiâ etmeye ve bilimsel çalışmalar yapmaya gitdik.
Küresel bir güç olan Türkiye, elbetde her yere gidecek, bilimsel çalışmalar yapacak ve her yerde şanlı bayrağımızı göndere çekecektir.
Bu bir özgüven ve inânç meselesidir. Ayrıca;
Bu çabalar Türk biliminin ve bilim insânlarımızın ulaştığı kapasiteyi ve bilgi birikimini göstermektedir.
Türk bilimine yepyeni bir vizyon ve değer katan Antarktika Seferimizi himâye eden, takib eden, destekleyen ve bilim câmiasını motive eden “Başkan Receb Tayyîb Erdoğan”dır.
Kalın sağlıcakla…!

E.Hâk.Yusuf Zabun

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir