Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Çarşamba, Mayıs 22, 2024

Sevgililer Günü

14 Şubat Bayramı “Sevgililer Günü”
Roma imparatoru 2.Claudius askerlerin evlenmesini yasaklar.  Papaz Valentine sevgililer arasında gizlice nikâh kıyarak bu yasağı ihlal eder. Olay ortaya çıkınca rahip Miladi 270 yılı 14 Şubatında idam edilir. İşin hikaye kısmı…

Hırıstiyanlık Avrupa’da yayılınca Papa Gelesius 496 yılında Valentineyi ödüllendirmek için 14 şubat   gününü  Kilise liturjik takviminde “Aziz Valentine Günü” olarak ilan eder. İşin  Roman Katolik skolastik kısmı.

Katolikler için önemli bir gündür 14 Şubat. İşin garibi Ortodokslar bu günü kutlamazlar çünkü Valentine Katolik’tir. İşin mezhepsel kısmı.

Aydınlanma döneminde  bu gün ahlak dışı faaliyetler için kullanıldığından İtalya’da kilise tarafından yasaklanır… işin   neo- pagan ahlaksızlığa  meşruluk  verme kısmı.

1800’lü yıllarda 14 Şubat sevgililer günü olarak tekrar  ilan edilir. Batı toplumunun ayrılmaz bir parçası olan sevgililer günü o gün bugündür bir modern hurafe  halini alır. İşin seküler ekonomik kısmı.

SONUÇ
1. Papaz Valentine, kendi evlenmez milleti gizli gizli evlendirir. Nikahın gizlisi olmaz bir kere; bu işte zurnanın ilk deliği..
2.  Seküler Batı’dan gelen her unsur,  Hıristiyan pagan kültürel  köklere sahiptir ve bizi  muhteşem irfanımızdan  uzaklaştırır. Bizi Büyük Doğu’dan koparır. Dinimizde kalsak bile yozlaştırır. Bu  da zurnanın zırt dediği yer!

PROF.DR MUSTAFA ALICI

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir