Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Cumartesi, Ağustos 13, 2022

Namazın Esrarı

Namaz: Dua,yalvarış, yakarış, tazim, kulluk vazifesini ifa olmakla beraber; Namaz dinin direği, Mü’min ile kafiri, şirk ile tevhidi ayırıcı bir ibadettir(R.S.1075-1077). Namaz, Cenabı Hakkı tesbih, tazim ve şükürdür. Namaz, ins ve cinnin yaratılış gayesi, ubudiyetin özü ve özetidir. Namaz, kulluğun ifa ve ifadesi olduğu gibbi, kulun Rabbe olan bağlılık ve sadakatinin göstergesidir.
Namaz, bütün mahlukatın kısmen ifa ettiği ibadetin hulasasıdır.
‘’Herbir şey Allahı hamd ile tespih eder, lakin siz onların tesbihini anlamazsınız’’(İsra 44)
‘’Namazları ve orta namazı koruyun, huşu ile namaza durun’’(bakara 238), ‘’Münafıklar namaza kalktıklarında tembelce kalkarlar’’(Nisa 142) gibi ayetlerle namazda  ciddiyet ve samimiyetin önemi vurgulanır. ‘’Rabbim! beni ve neslimi namaz kılanlardan eyle, duamı kabul et’’(İbrahim 40), ‘’Aile efradına namazı emret ve onda kararlı davran’’(Lokman 17) ayetler de sorumluluğumuzu hatırlatır. ‘’Öyle yiğitler vardır ki, ne ticaret, ne de alışveriş onları namaz kılmaktan alıkoymaz’’(Nur 37), ‘’Namaz din kardeşliğinin esasıdır’’(Tevbe 11) ayetleri de, namazın sağlam kişilik ve sarsılmaz bir şahsiyeti oluşturduğunu idrakimize sunar. “Ölüm gelip çatıncaya kadar Rabbine ibadet et”. Ayeti ise herşeyi anlatır.
Namaz, kainat sofrasının en leziz, en muteber ve en makbul nimetidir. Kainat eczanesinin en şifayab ilacıdır namaz. Zaman namaz ile değer kazanmıştır. ‘’Namaz, mü’minin miracıdır’’, kulu yüceltir, değerine değer katar.
Yıkanan ve meshedilen uzuvların kıyamet günü nurlanması, abdest suyunun günahları temizlemesi, namazın ihtişam ve ehemmiyetini ifadeye kafidir.
Vakit, niyet, kıbleye yönelmek, iftitah tekbiri, kıyam, kıraat, ruku, sucud, son oturuşdaki asalet, saf tutmadaki ahenk, düzen, nizam, sıdk, samimiyet ve ihtiram Mabudu mutlakın İzzet ve Azametine delalettir. Ellerin, Din gününün sahibine açılması, acz ve ihtiyacımızın ifadesidir.
Ğafuru Rahim olan zatı zülcelaldan aff dilemek, ihtiyacını talep etmek, Ebed ve Ezel Sultanı ile muhatap olma payesine nail olmak; Ne büyük talih, ne büyük saadet, ne büyük lütuftur…
Namaz ile kul değer kazanır, şerefyab olur, aziz olur, ham iken pişer, beşer iken insan olur. Namaz kul ile Rabbi arasında bir diyalogdur, hablul metindir. Namaz hem nur hem de sururdur, kötülükten ve azgınlıktan korur. Namaz uyandırır,diri tutar, iradeyi sağlamlaştırır.
Camiler, minareler, ezanlar, ezanlardaki şehadetler, vakte göre ezandaki makamat, saflardaki intizam, ön saftaki fazilet, mihrab, minber namazın ihtişamına şehadet eder. Melekler hayran hayran namaz kılanları seyre dalar. Camideki halılar,seccadeler, aşk ile secdeye giden alınlar dile gelse; kimbilir bize neler anlatır neler. Müezzin mahfili bir dile gelse kimbilir neler der neler…
Avludaki çınar, zannetmeki seher vakti hışırdar, kimbilir esmai hüsnadan hangi ismi zikreder. Şadırvan aşk ile bu ezkara eşlik eder. Eşikteki mermer kimbilir kaçıncı abdestli ayağı ihtiramla öper. Ya kubbeler, sanmaki tepeden bakar, onlar da ferden fert başlardaki takkeleri bilcümle temsil eder.
Beş vakit, bize ömrü özetler. Sabah namazı çocukluk vaktini, öğlen gençlik, ikindi kemal çağını, akşam yaşlılık dönemini, yatsı ise kabir hayatının arefesini, perdenin kapanış anını ihtar eder. Hayat gün gibi, sabah başlar, akşam biter.
Öyle ya, bu kısa ömürle bu fani dünyada cenneti kazanmaya gelmişiz. İşte namaz, kazanmak için bize fırsat. Şartları, farzları, huşu ve tadili erkanı da sırlı anahtarı…
Namaz, maddi ve manevi kirlerden temizlenmektir. Günde beş defa bir nehirde yıkanan misali… Teheccüt, kabrin karanlığında muhtaç olduğumuz ışık… Nafileler kıtlıkta aş, kuraklıkta abı hayat…
Namaza “gözümün nuru” der Hz. Peygamber…
Selam olsun namazı göznuru edinenlere…

 Abdulgani Tekin

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir