Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Pazartesi, Haziran 24, 2024

İşte Ak Parti’nin 11 maddelik Manifestosu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı’nda, partisinin seçim manifestosunu açıkladı.

İŞTE 11 MADDELİK SEÇİM MANİFESTOSU

Giriş konuşmasını tamamlayarak AK Parti’nin 11 maddelik seçim manifestosunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu başlıkların, “Şehir Planları”, “Kentsel Dönüşüm”, “Akıllı Şehirler”, “Sosyal Belediyecilik”, “Halkla Birlikte Yönetim”, “Altyapı ve Ulaşım”, “Benzersiz Şehirler”, “Çevreye Saygılı Şehirler”, “Yatay Şehirleşme”, “Tasarruf ve Şeffaflık”, “Değer Üreten Şehirler” olduğunu belirtti.

Şehir Planları

Uzun vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyete uygun yöntemlerin takip edileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit vermeyeceğiz.” dedi.

İlan edilecek plan değişikliklerinin milletin görüşü ve onayı alındıktan sonra daha etkin bir şekilde uygulamaya geçirileceğini açıkça vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yapılan çalışmalar konusunda, ilgili tüm kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin fikirlerine başvuracak, kararları demokratik katılım süreçlerini işleterek en geniş uzlaşmayla alacağız.” diye konuştu.

Milletin hayat kalitesini artırmayan hiçbir işe vakit ve kaynak ayrılmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirerek, şehirlerimizi çekim merkezi haline getirecek projelere özel önem vereceğiz, öncelik vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Altyapı ve Ulaşım

Altyapı ve ulaşım konusu çözülmeden şehirlerin gerçek anlamda şehir haline getirilemeyeceğine inandıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji ve iletişim hatlarıyla ilgili sorunları tamamen çözülmemiş şehir bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.

AK Partili olmayan belediyelerde de altyapı eksikliklerinin tamamlanması çalışmalarını yakından takip edeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Toplu taşıma projelerini hızlandırıp yaygınlaştırarak şehirlerde yaşayan insanlarımızı trafikte boğulmaktan kurtaracağız.” diye konuştu.

Otopark meselesini hem şehir planlarında hem de imar uygulamalarında asli öncelik haline getireceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böylece sokaklarımızdaki araç istilasına son verip kaldırımlarımızı sadece yayaların hizmetine sunacağız.” dedi.

Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm projelerini, şehirlerin hem deprem riskinden hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştireceklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübelerin ışığında, bina bazlı kentsel dönüşümden ziyade, alan bazlı kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz.” sözlerini kullandı.

Tek tip kentsel dönüşüm uygulamaları yerine bölgenin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten çözümler üretileceğini belirten Erdoğan, “Fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayarak yepyeni bir şehircilik hamlesi başlatacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Millet Kıraathaneleri’nin mahalle düzeyine kadar yaygınlaştırılacağını açıkladı.

Benzersiz Şehirler

Benzersiz şehirler hedefi doğrultusunda, her şehrin kendi coğrafyasına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna, büyüme alanlarına uygun gelişme modelleri hazırlanacağını açıklayan Erdoğan, “Şehirlerimizi, asli karakterlerini güçlendirerek, koruyarak yaşatmayı esas alacağız. Her birinin kendi hikayesi olan şehirlerimizin siluetini bozan, estetik değeri olmayan, kültür varlığımıza katkıda bulunmayan projelere kesinlikle izin vermeyeceğiz.” diye konuştu.

Tarihi yapıların ve mekanların, şehrin günlük hayatının ayrılmaz parçaları haline getirilerek gelecek nesillere miras bırakılacağını söyleyen Erdoğan, “Taklitten ve tekrardan uzak, geçmişten feyz alan, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren bir mimariyi, şehirlerimize hakim kılacağız.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca şehirlerin kadınlardan çocuklara, gençlerden yaşlılara, engellilerden sporculara kadar herkese dokunacak mekanlarla donatılmasının sağlanacağını açıkladı.

Akıllı Şehirler

Akıllı şehirler ile şehircilikte yeni ufuklar açılacağını anlatan Erdoğan, “Belediye hizmetlerine erişimden ulaşımın, enerjinin, binaların ve cihazların yönetimine kadar insanlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak tüm akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz.” sözlerini kullandı.

Teknolojinin imkanlarının, özellikle de yerli çözümler teşvik edilerek şehirlerin hizmetine sunulacağının altını çizen Erdoğan, “Mobil teknolojilerin böylesine geliştiği bir dönemde Türkiye’yi bu büyük yarışta geri bırakmayacağız.” dedi.

Çevreye Saygılı Şehirler

Çevreye saygılı şehirler ile, canlı veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde bir hayat sürdürülebilmesinin sağlanacağını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tabiat kaynaklarının sonsuz olmadığının bilinciyle şehirlerimizi yeşil alanlarıyla güzelleştirirken, kitlesel tüketimden kaynaklanan atıkların çevreyi kirletmesine engel olacağız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Millet Bahçeleri’nin her şehirde yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Sıfır Atık Projesi’nin her kurumda ve her evde hayata geçirileceğini anlatan Erdoğan, “İnsan-şehir-tabiat dengesini en ideal şekilde gözeterek, şehirlerimizi yeşil ve sürdürülebilir büyüme ilkesiyle inşa ve ihya edeceğiz.” dedi.

Sosyal Belediyecilik

Aile Danışma ve Yaşam Merkezleri, Kadın ve Gençlik Merkezleri, Engelli ve Yaşlı Merkezleri gibi hizmetlerin en küçük yerleşim birimlerine kadar götürüleceğini anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Erişilemeyen, yardım eli uzatılmayan, hizmet götürülmeyen hiçbir kesim bırakmayacak, kimsesizlerin kimsesi olacağız, sessiz yığınların sesi olacağız ve belediyecilik anlayışımızı buraya oturtacağız.” sözlerini kullandı.

Özellikle toplumun temeli olarak görülen aile kurumunu güçlendirecek çalışmaların önceliklerin başına alınacağını söyleyen Erdoğan, “İnsana hizmet üreten belediyecilik yapacak, şehirleri imar ederken nesilleri ihmâl etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Sporu her kesimin hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirecek altyapıyı kuracaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sosyal belediyecilik çalışmalarının kalite standartlarını oluşturarak ülkenin her yerinde belirli bir seviyenin üzerinde hizmet verilmesini sağlayacağız.” dedi.

Yatay Şehirleşme

Yatay şehirleşmenin yeni dönemdeki şehircilik vizyonunun merkezinde yer alacağını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gönüllerimize hitap eden mekânlar bütünü olan şehirlerimizi, toprakla daha çok buluşan, mahalle kültürünü yaşatan, komşuluk ilişkilerini canlı tutan yatay mimari anlayışıyla geliştireceğiz.” diye konuştu.

Bu modelle insani hizmetlerden yeşil alanlara ve akıllı şehir uygulamalarına kadar pek çok sorunun aynı anda çözülebileceğini söyleyen Erdoğan, “Her şehrimizde pilot uygulamayla başlatıp zaman içinde genişleterek yatay şehirleşme modelimizi ülkemizin her yerine yaygınlaştıracağız.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca kentsel dönüşüm alanları ile yeni yönetim veya yeni imara açılan bölgelerde bu modele öncelik verileceğini söyledi.

Halkla Birlikte Yönetim

Halkla birlikte yönetim ilkesiyle, belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara, şehir sakinlerinin, özellikle muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının en üst seviyede katılımının temin edileceğini anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bilhassa, insanların hayatlarını doğrudan ilgilendirecek büyük projelerde, bu istişare yöntemini kullanacağız.” dedi.

Belediyelerden hizmet alan vatandaşlar için Şehirli Hakları Bildirgesi hazırlanacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Belediye sınırları içinde yaşayan herkesin katılımıyla toplanacak şehir meclislerinde önemli kararları ortak akıl ile alacağız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Belediye Meclisi toplantılarının ve belediye ihalelerinin canlı yayın dahil herkese açık şekilde yapılması için tüm imkanların kullanılmasının sağlanacağını açıkladı.

Tasarruf ve Şeffaflık

Tasarruf ve şeffaflığın yeni dönemde belediyelerde çok daha önemli bir yönetim ilkesi haline geleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hangi kaynaktan gelirse gelsin belediye bütçesine giren her kuruşta yetiminden gazisine, işçisinden yaşlısına herkesin hakkı olduğunu aklımızdan asla çıkarmayacağız.” dedi.

Yatırımlar ve hizmetler yapılırken kullanılacak kaynağın gerekliliğinin, verimliliğinin, önceliğinin ve kalitesinin titiz bir şekilde değerlendirilerek adım atılacağını söyleyen Erdoğan, “Her faaliyetimizi başından sonuna kadar milletimizin gözü önünde her türlü bilgiye ve belgeye erişimin açık olduğu bir yöntemle yürüteceğiz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca belediyelerde hakka, adalete, maşeri vicdana ve hukuka aykırı davranan hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağını söyledi.

Değer Üreten Şehirler

Değer üreten şehirler ile AK Parti belediyeciliğini bir üst seviyeye taşıdıklarının altını çizen Erdoğan, “Bugün şehirlerimizde yaşayan insanlarımızın talepleri, bundan çeyrek veya yarım asır öncesine göre çok değişti. Eskiden ihtiyaçlar başını sokacak bir çatı, musluğundan akacak su, ampulünü yakacak elektrik ve evine ulaşacak yol gibi temel hizmetlerle sınırlıydı. Bugün ise şehirlerdeki insanlarımızın temel beklentilerini her alanda hayat kalitesinin yükseltilmesi olarak özetleyebiliriz.” diye konuştu.

Bu nedenle şehirlerin gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkartılıp insanın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen mekânlar haline getirileceğini söyleyen Erdoğan, “Şehirlerimizin gayrimenkul rantıyla değil, geleceğe medeniyet mirası olarak bırakabileceğimiz iyilik, merhamet, kültür ve sanat ürünü eserlerle değerlenmesini sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak bu konuda uzun süredir hazırlık yapıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Daha önceki yıllarda ekonomik kalkınmanın ve refah artışının ana lokomotifi olan Kent Ekonomileri Forumu çalışmasını, 81 ilimizi kapsayacak şekilde gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz yıl da 30 büyük şehrimizi kapsayan Şehrim 2023 projesini hazırladık. Bu çalışma, şehirlerimizin kültürden ekonomiye tüm yönlerini analiz ettiğimiz, zayıf ve güçlü taraflarını ortaya koyduğumuz bu çalışmalar ışığında, önümüzdeki dönemde belediyelerimizi değer üreten şehirler anlayışıyla yöneteceğiz.” sözlerini kullandı.

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir