Gerçekler Zaman Aşımına Uğrar mı?

“Ortaçağ” denilince hemen her seferinde manasız yasaklar çerçevesine hapsedilen masum halklarla yeniliğe dair ne varsa ilmi, dini ve en mühimi de bilimsel adımları yok sayan hatta mucidini acımasızca cezalandıran tümden bozuk zihniyet geliyor aklıma.

Aynı dönemde İslam coğrafyasına baktığımızda ise bu etkinin tersine döndüğünü; dinin bilimsel gelişmelere adeta kucak açtığını görürüz. Harizmi, Abdülhamid İbn-i Türk, Farabi, İbn-i Sina, Ömer Hayyam gibi sayısız değerli alim yetişmiştir. Söz konusu bilim insanları matematik, felsefe, astronomi, edebiyat ve tıp alanlarında büyük keşifler yapmış, Türklerin de içinde bulunduğu İslam alemi ciddi ilerleme kaydetmiştir. Bu icatların Batı’ya bir şekilde intikali Avrupa’yı ortaçağın dipsiz kuyularından çekerek bugünkü gelişim piramidinin temel taşlarını döşemiştir…

Devamı Yörünge Dergisi 1. Sayısında (Ekim/2017)

Cevap Yazın