Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Cumartesi, Haziran 6, 2020

İslam Alemi

Düşünce

İlahi İmtihan

1. İlahi imtihanlar geçmişle ilintili değil…. biz Hindu değiliz ki sebep -sonuç ilişkisini anlatan Karma öğretisine sahip olalım. 2. Yine biz Budist değiliz ki kaderimizi…
Dünya

İslâm

1. Kendine yon çizersen ismi “Doğru Yol” (Sırad-i Müstakim)’dir. 2. Firavunların yüzüne haykırdığın “Hak’tır”. 3. Her türlü sarsıntıya sendelemeye karşı yapıştığının “Sağlam Kulp” (Urve-i Vusqa)’dır.…
Düşünce

Kudüs…

1. İbrahim (as)’dan Davud (as)’a kadar “arz-ı mev’ud”/ İsraile vadedilen topraklar. 2. Davud as Hz. İsa’ya kadar arz-ı mukaddes/kutsalın tecelli ettiği alan veya “axis mundi(…
Düşünce

Mekke

1. Hz. Peygamber çok tanrılı Mekke’deyken şirk dolu Kabe putlarla dolu iken bile muvahhid ve mümin biri olarak el Emin yaşadı… 2. O, Müşrik Mekke’…
Dünya

Endülüs İslâm Medeniyeti

a. Endülüs medeniyeti, İslam’ın tüm beşeri geleneklerin geçmişi, aslı, kökü ve aradığı hakikat olduğunu ilmi eserleriyle, siyasetiyle ve sanat yapıtlarıyla somut olarak gösterdi. b. Endülüslü…